Hoppa till huvudinnehåll

Om Officersförbundet

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för dig som är soldat, sjöman eller yrkesofficer med en anställning i Försvarsmakten samt för dig som studerar till yrkesofficer.

Vi arbetar för att den militära personalen i Försvarsmakten ska få så bra anställningsvillkor som möjligt och vi driver våra medlemmars intressefrågor genom att aktivt medverka i de beslutprocesser som påverkar deras arbetssituation och villkor. Officersförbundet består av 31 lokala officersföreningar och har cirka 13 500 aktiva medlemmar.

Officersförbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Den består av representanter från officersföreningarna och sammanträder vart tredje år.

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att se till att den löpande verksamheten genomförs i enlighet med kongressens intentioner. Styrelsen utses av Förbundsmötet, (vilket är Officersförbundets namn på sin beslutande kongress), och sammanträder i regel en gång per månad.

Officersförbundets kansli är styrelsens beredande och verkställande organ.

Saco

Officersförbundet är medlem i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Saco är en samlande organisation för 22 olika fack- och yrkesförbund med det gemensamt att de organiserar akademiker.

OFR

Offentliganställdas förhandlingsråd är Officersförbundets förhandlingsorganisation. Där ingår 14 förbund med nästan 560 000 medlemmar inom stat, landsting och kommuner.