Yrkande för bättre villkor i Försvarsmakten

Publicerad: 2023-09-27

Under september överlämnade OFR/O FM sina yrkande gällande Rals 2023–2025 till Försvarsmakten. Officersförbundet, Ledarna och Förbundet reservofficerarna förhandlar gemensamt mot Försvarsmakten. Officersförbundet leder förhandlingarna för OFR/O FM där de tre förbunden ingår.

Utifrån ÖB dagorder 22 augusti 2022 om åtgärder på personalområdet tog Officersförbundet fram en egen rapport som beskrev efterfrågade behov av åtgärder. Yrkandet som nu överlämnats till Försvarsmakten tar avstamp i den rapporten.

– Rapporten visade att medarbetarna i Försvarsmakten är lojala och trivs. Samtidigt uttrycker medlemmarna att de har behov av bättre villkor för att få ihop sin vardag. Den militära personalen har bland de lägre lönerna i staten. Svenska militärer upplever också sämst balans mellan arbete och fritid, jämfört med andra militärer i Skandinavien. Därför är fokus på yrkanden för 2023-2025 inom området lön, villkor för rörlighet och tillgänglighet, samt medarbetarnas möjlighet till utökat inflytande, säger Susanne Hultgren, Officersförbundets förhandlingschef.

Läs Officersförbundets yrkande i foldern som skickas med Officerstidningen nr. 4, 2023. Läs också Officersförbundets rapport.