Ny rapport om behov inom personalområdet överlämnad till Försvarsmakten

Publicerad: 2022-10-28

Under onsdagen genomfördes slutlig samverkan av det underlag som överbefälhavaren ska lämna in till regeringen den första november (ÖB militära råd). En del i det underlaget handlar om åtgärder inom personalområdet utifrån den dagorder som ÖB gav ut i augusti. Officersförbundet samverkade underlaget i enighet men lämnade samtidigt in en rapport som beskriver vilka åtgärder som förbundet anser behöver vidtas inom personalområdet.

– För oss var det viktigt att få göra det medskicket, säger förbundsdirektören Johan Hansson.

Rapporten tar sin utgångspunkt bland annat i den medlemsundersökning som genomfördes i våras och den gemensamma undersökning som de nordiska fackförbunden gjort tillsammans med Försvarshögskolan.

– Man kan säga att det här dokumentet består av två delar – dels en beskrivning av hur medlemmarna ser på sin vardag, dels en lista med konkreta åtgärder som vi menar att Försvarsmakten behöver vidta, säger Johan Hansson.

Bland förslagen återfinns att justera lönestrukturen så att Arbetsområde 24 militärt arbete blir det högst värderade arbetsområdet och de militära cheferna blir de högst värderade i Försvarsmakten och staten, att finna ett system för löneutveckling för specialistofficerare där värdering av kompetensdjup är en central del och att den positiva utvecklingen av lönebildningsprocessen ska fortsätta samt att modellen med lönemålbildsarbete vid organisationsenheterna och framtagande av deras behov ska befästas.

Officersförbundet föreslår vidare att ersättningar vid rörlighet och arbetstid, som lägst, ska räknas upp med den löneutveckling som varit sedan respektive avtal tecknades. Ett exempel på detta är pendlingsersättning och FM-dygn/sjödygn.

Vad gäller pensioner menar Officersförbundet att tjänstepension och allmän pension (total pension) ska vara 70 procent av slutlönen livslångt efter en hel karriär i Försvarsmakten. Den särskilda pensionslösning för yrkesofficerare i PA 16 avdelning 2 ska införas även för de som tillhör avdelning 1. Det vill säga att yrkesofficeren kan gå i pension fyra år före övriga statsanställda med 70 procent livslång pension.

– Vi kommer driva de här frågorna tydligt framöver och vi hoppas, förstås, att få gehör för dem, säger Johan Hansson.