Arbete inlett med individuella pensionsöverenskommelser

Publicerad: 2016-04-28

Officersförbundet och Försvarsmakten har inlett arbetet med att möjliggöra individuella överenskommelser om avsättning till pension.

I pensionsavtalet PA16 ges möjligheter att göra individuella överenskommelser om extra pensionsinbetalningar, vilket kan vara lönsamt för de med månadslön på minst 38 879 kronor.

– Just nu tittar Försvarsmakten på hur formerna för detta avtal skulle vara möjligt att genomföra rent tekniskt och vilka rutiner som bör brukas för att få ett system som fungerar tydligt, korrekt och är spårbart, säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets förbundsdirektör.

När Officersförbundet och Försvarsmakten känner att ett tydligt system finns på plats kommer partsgemensam information att ges.

– Det finns flera medlemmar som utryckt vilja för att denna möjlighet ska finnas och vi jobbar nu på att det ska genomföras, säger Peter Löfvendahl.