Officersförbundet om budgetpropen

Publicerad: 2015-11-16

Officersförbundet om budgetpropen: Det säkerhetspolitiska läget kräver mer

Förslaget till försvarsbudget för 2015 innebär ingen substantiell förändring av Försvarsmaktens obalans mellan uppgifter och resurser, menar Officersförbundet.

– Det finns inget i budgetens som tyder på ett trendbrott som skulle kunna lösa den ekonomiska obalansen i Försvarsmakten, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

 Officersförbundet hoppas att arbetet med att ta fram en ny inriktningsproposition kan skapa en bred politisk enighet för att tillföra de resurser som krävs för att erhålla en försvarsmakt som kan lösa de uppgifter det försämrade omvärldsläget kräver.

 – Det har varit uppenbart en längre tid att det säkerhetspolitiska läget i Europa försämrats, men kanske kan den misstänkta kränkningen av den svenska skärgården vara det som får allmänhet och politiker att inse att det som händer i världen också påverkar Sverige. Det säkerhetspolitiska läget kräver mer än budgeten bjuder, säger Lars Fresker.

 Att Försvarsmakten erhåller resurser för att täcka upp för att Schweiz inte deltar i utvecklingen av Jas/E är bra, då det förhindrar totalt kaos i materielanskaffningen, men är inget som löser den grundläggande frågan om balans mellan uppgifter och resurser som både Riksrevisionen och Försvarsmakten pekat på.

 – Det är självklart positivt att 210 miljoner tillförs förbandsanslaget redan i år och ungefär lika mycket nästa år för att öka övningsverksamheten, men den höjda arbetsgivaravgiften bedöms äta upp cirka 150 miljoner redan nästa år för Försvarsmakten, säger Lars Fresker.

 – Till följd av flera år med låga personalvolymer och ständigt ansträngd ekonomi är det viktigt att det tillförs pengar till att öva i större förband för att kunna hämta in den operativa förmåga vi förlorat under de gångna åren, säger Lars Fresker.

 

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar 13 200 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 32 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.