Officerstidningen 7/2014
Materialkaos i Tyskland - Islamiska staten bygger ny statsstruktur - Nytt huvudskyddsombud

Officerstidningen 6/2014
U-båtskoll i berget på Muskö - Tre förband får Prio-stöd - Lever med att ha dödat - Lönesättande samtal i Försvarsmakten

Officerstidningen 5/2014
Officer på departementet - Ökat intresse för simulatorer - Minskat förtroende för försvarspolitiken

Officerstidningen 4/2014
Från fjäll till kust - förbandsbesök på K3 - Få sjukskrivningar i försvaret

Officerstidningen 3/2014
Väder i fokus på METOCC - ÖB om medarbetarnas kritik - Riksrevisor saknar tydlighet och transparens

Officerstidningen 2/2014
Ont & gott i Ukraina - Marinstridsdagarna - Tryck på soldatlägenheter

Officerstidningen 1/2014
Förbandsbesök F21 - Trakasserier mot svensk officer - trist försvar bör få mer pengar

Officerstidningen 8/2013
Förbandsbesök K3- marinen skippar sjökort - Bosnien 20 år efter BA01

Officerstidningen 7/2013
Specialistkadetter ställer krav - Nytt pensionsavtal på gång - Must granskar läckor - Ytterligare nedskärningar i perspektivplanen

Officerstidningen 6/2013
Helgjobb vardag på utbildningsgrupp - Höga ansökningssiffror överraskar - Tyskt stopp för Euro Hawk

Officerstidningen 5/2013
Försvarshögskolan kritiseras - Skador orsakar avhopp från GMU - 50 000 minor kvar i Östersjön

Officerstidningen 4/2013
Förbandsbesök på A9 - hög arbetsbelastning - många tvister.

Officerstidningen 3/2013
Reservdelsbrist hämmar Hercules - FSV, omdaningen försvarslogistiken -Traktamenten halveras

Officerstidningen 2/2013
Afghanistankompani avvecklas - Sen leverans av materiel till insats i Somalia - Beslut om officersstudier med lön

Officerstidningen 1/2013
Kompanichefer hinner inte öva strid - Förbandsbesök på Fortifikationsverket