Hoppa till huvudinnehåll

Debattartiklar

 • Förbundet i debatt på SvD: JAS utan piloter flyger inte alls

  Utan personal blir det ingen effekt av investeringarna som görs i materiel för att stärka Sveriges försvarsförmåga, skriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker

 • Återinförd värnplikt kommer inte ensam att lösa personalförsörjningen

  Officersförbundet välkomnar regeringens beslut om en återinförd värnplikt. Men plikten kommer inte att ensam lösa problemen med personalförsörjning. Löner och villkor för den militära personalen måste förbättras.

 • SvD Brännpunkt: Sveriges försvar behöver fördubblas

  Det försvar som riksdagen på tisdagen beslutade om är halva den minimivolym som krävs. De ofta sagda klyschorna om att inget direkt militärt angreppshot mot Sverige föreligger, samt att Sverige skulle ha haft fred i 200 år, försvårar allvarligt dagens debatt om vårt försvar, skriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker.

 • SvD Brännpunkt: Börja med att rädda det försvar vi har

  Trots flera olika utspel om satsningar i försvaret från politiskt håll just nu ligger ändå en besparing på sammanlagt 600 miljoner fast. Vi kräver nu att regeringen upphäver beslutet, skriver Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

 • SvD debatt: Hotbildsdebatten förvillar försvarspolitiken

  I samband med avslöjandena om rysk övningsverksamhet menade regeringen att detta inte innebär något ökat hot mot Sverige (bland annat i DN 22/4 och SvD 11/4.) Frågan om hot återkommer i oppositionens Brännpunktsartikel (SvD 28/5). Den svenska debatten säkerhetspolitiska debatten måste frigöra sig från hotdiskussionen som gör oss alla en otjänst. Det vi borde diskutera är risk.

 • Newsmill: Vi kräver långsiktighet och ansvarstagande

  Var beredd att öka försvarets budget med över åtta miljarder, eller skär ned sex miljarder. Det är slutsatsen i den rapport som vi presenterade den 11 januari. Flerårig forskning vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) visar att kostnaderna inom försvarssektorn ökar mer än vad Försvarsmakten kompenseras för.

 • Ta ansvar för försvaret

  Var beredd att öka försvarets budget med över åtta miljarder, eller skär ned sex miljarder. Det är slutsatsen i den rapport som vi precis presenterat.

 • DN-debatt: Politikerna mörkar medan försvarets fogar knakar

  De politiska blocken måste vara ärliga om förbandsnedläggningar och säkerhetspolitik.

 • Politiker, ni måste våga betala för vårt lands försvar

  Vi officerare lyder order, men vi vill ge medborgare och politiker en tydlig signal om följderna av de nu väntade besluten. Omställningen av försvaret går nu så fort att beslut inte hänger ihop och konsekvenser inte hinner utredas. Sveriges försvar riskerar att raseras.

 • Försvarsmakten tar inte anhörigfrågan på allvar

  I fredags löpte remisstiden ut för den veteranutredning som presenterades i slutet på förra året. Utredaren konstaterar bland annat att stödet till officerares och soldaters familjer är bristfälligt och föreslår ett antal förbättringar av familjestödet.