Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Pressmeddelande: Personalkris i försvaret - sluta skyll ifrån er, politiker!

  På Nyheterna i TV4 i går kväll framkom att militär personal ibland tvingas ta extrajobb för att få vardagen att gå ihop. Det usla löneläget för militärer debatterades sedan av bland andra försvarsministern, som lade över ansvaret på arbetsmarknadens parter. Men finns inga pengar att förhandla om, kan våra medlemmar inte heller räkna med bättre löner. Och att tillskjuta pengarna, det är politikens ansvar.

 • FM vill locka yrkesofficerare att stanna kvar efter pension

  För att försöka behålla yrkesofficerare med specifik kompetens istället för att de går i pension har Försvarsmakten beslutat att erbjuda en så kallad enskild överenskommelse till önskade individer.

 • Hård facklig kritik mot Spanien

  Euromil, den europeiska paraplyorganisationen för militära fackförbund, riktar skarp kritik mot Spanien för landets behandling av fackligt engagerad militär personal. Som medlem i Euromil står Officersförbundet bakom uttalandet och uppmanar Spanien att upphöra med sitt agerande.

 • Personalfrågan akilleshäl för ett starkare försvar

  Lars Fresker, om att varken de politiska partierna eller Försvarsmakten verkar inse vad som krävs för en bättre personalförsörjning.

 • De offrar sitt liv – värderas lägre än etableringsjobb

  Att löner och villkor görs upp mellan arbetsmarknadens parter är bra. Men när det inte finns något att förhandla om, som är fallet för dagens och morgondagens officerare och soldater – då är det dags för politiken att agera.

 • Pressmeddelande: Officersförbundet kräver 325 miljoner kronor extra för tryggad personalförsörjning

  I det budgetunderlag för 2019 som Försvarsmakten i går överlämnade till regeringen begär myndigheten 10 extra miljarder för att klara sina uppgifter fram till år 2021. Men hur försvaret ska lyckas lösa sin verkliga ödesfråga – att säkra en god och hållbar personalförsörjning – ges föga plats i budgetunderlaget. Nu är det upp till politiken att ta sitt ansvar.

 • ”Personalfrågan en akut kris för försvaret”

  Politiker pekar gladeligen med hela handen och be­ordrar inköp av materiel och vapensystem för enorma summor. Då kan man även kräva riktade politiska satsningar för att avhjälpa Försvars­maktens verkliga ödesfråga – personal­försörjningen. Det skriver Lars Fresker, Officersförbundet.

 • Medlemsservice stängd tisdag 27 februari

  Förbundets medlemsservice är stängd tisdagen den 27 februari. Öppen som vanligt på torsdag igen.

 • Förtydligande av uppgifter i Officerstidningens ledare nr 1/18

  I senaste numret av Officerstidningen beskriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker den ohållbara personalsituationen inom Försvarsmakten. De siffror som anges i artikeln har ifrågasatts och ett förtydligande är på sin plats.

 • P4 Skaraborg intervjuar om pensionsavgångar och låga löner

  Personalförsörjningen är en ödesfråga för Försvarsmakten och Sveriges Radio P4 Skaraborg har i veckan rapporterat om problematiken.