Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Nya insatstillägg klara

  Försvarsmakten har nu beslutat om nya insatstillägg.

 • Möt Officersförbundet i Almedalen

  Officersförbundet arrangerar ett seminarium på årets Försvarspolitiska arena i Almedalen, Visby. Medlemmar på plats ges även möjliget att möta förbundet eller kontrollera medlemsuppgifter.

 • Fortsatt kamp för god tjänstepension inom staten

  Officersförbundet kämpar, tillsammans med ytterligare sju fackförbund inom staten, just nu för att bevara en god tjänstepension för statligt anställda.

 • Gravida ska erhålla ersättningar vid omplacering

  En gravid eller ammande medarbetare har rätt att omplaceras till en annan tjänst om den egentliga tjänsten kan medföra problem för graviditeten eller amning. Medarbetare som omplaceras utifrån dessa skäl har även rätt till bibehållna arbetsförmåner.

 • Nya insatstillägg

  Insatstillägg för EU NAVFOR/ME04 och Minusma/Mali är beslutade.

 • Nya riktlinjer för omställningsmedel

  Rals bilaga 3 har bytt namn till Lokala omställningsmedel och nya riktlinjer gäller från den 30 mars 2015.

 • Skadestånd för nekad utbildning

  Officersförbundet vann i dagarna en tvist som handlade om att ett skyddsombud hade nekats att delta i skyddsombudsutbildning. Försvarsmakten kommer att betala ut 15 000 i skadestånd till det enskilda skyddsombudet samt 15 000 till Officersförbundet.

 • Felaktig information på EMILIA om uttag av semesterdagar

  Som Officersförbundet redan berättat har förbundet och Försvarsmakten kommit överens om hur utläggning av överskjutande semester ska gå till.

 • Tillsvidareanställning bör gälla för all personal

  Officersförbundet delar utredarens bedömningar att tjänstgöringsincitament ska hanteras av arbetsmarknadens parter men däremot inte förslaget att fortsätta med visstidsanställningar för soldater, sjömän och gruppbefäl.

 • Incitament och premier ska regleras i kollektivavtal

  Officersförbundet delar Försvarsmaktens syn på läget och den ekonomiska situationen. Men förbundet delar inte Försvarsmaktens syn på hur incitament och premier ska hanteras och därför avslutas samverkan om budgetunderlaget i oenighet.