Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Debatt: Det fackliga arbetet är ytterst en demokratisk rättighet

  Politikers angrepp på fackliga förtroendevalda är oacceptabelt. Lars Fresker och Officersförbundet protesterar tillsammans med 20 andra Sacoförbund mot agerandet från kommunpolitiker i Hörby. Här är hela debattinlägget som publicerades i Aftonbladet den 2 mars.

 • Centrala skyddsombud

  Arbetstagarorganisationerna inom Försvarsmakten söker centrala skyddsombud - fyra ordinarie och fyra ersättare.

 • Chefer är också arbetstagare

  Arbetsförhållanden för chefer på högre nivå inom Försvarsmakten regleras av det så kallade chefsavtalet. Då detta chefsavtal under längre tid varit föremål för diskussion och oenighet mellan parterna vill Officersförbundet förtydliga sin syn på vad som gäller för chefers möjlighet till ersättning utöver grundlön.

 • Förändringar i regler för tjänsteresor

  Ersättningar och andra regler vid exempelvis tjänsteresor och boende regleras i det så kallade rörlighetsavtalet. Efter en partsgemensam utvärdering av det avtal som tecknades 2018 har nu ett antal förändringar genomförts. Avtalet börjar gälla 1 februari 2020. Här följer en beskrivning av de viktigaste.

 • Nytt avtal klart för reservofficerare

  Efter utdragna förhandlingar undertecknades häromdagen ett nytt kollektivavtal för reservofficerarna. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020.

 • Officersförbundet på Rikskonferensen 2020

  Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen genomförs 12-14 januari. Konferensen är Sveriges största mötesplats för samtal och debatt om försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Officersförbundet, Sveriges största fackförbund på det försvarspolitiska området, finns naturligtvis på plats.

 • Celebert besök på OF Ä:s höstmöte

  I mitten av november höll OF Ä sitt årliga höstmöte. Mötet toppades med besök och föredrag av MSB:s generaldirektör Dan Eliasson. Här följer ett referat av Dan Eliassons föredrag.

 • Pressmeddelande: Försvarets tillväxt kräver satsning på personalen

  I dag överlämnas Försvarsmaktens analys av Försvarsberedningens slutrapport, Värnkraft. Försvarsmakten missar återigen tillfället att för politiken uttrycka det skriande behovet av reella personalsatsningar.

 • Juristförsäkring – bra komplement till din gruppförsäkring

  Vet du egentligen vad som gäller om du flyttar ihop, gifter dig, startar företag eller hamnar i en tvist? Juridik kan vara knivigt. Därför kan nu Officersförbundet i samarbete med Folksam erbjuda en specifik juristförsäkring som ger en bra täckning för alla de juridiska frågor som kan dyka upp i privatlivet.

 • Ny löneöverenskommelse ger utökade lönemedel för 2019

  Försvarsmakten och Officersförbundet har kommit överens om att mer pengar än tidigare beslutat kommer att avsättas vid lönerevisionen 2019.