Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Politiker avvisar personalsatsningar

  Riksdagen röstade i går om de förslag som kommit in under året rörande Försvarsmaktens personalförsörjning. Alla förslag om satsningar på personalen röstades ner.

 • Officerstidningen i ny skepnad

  Officersförbundets medlemstidning Officerstidningen har under hösten genomgått en total renovering formmässigt och nyligen släpptes det första numret av tidningen i dess nya skepnad.

 • Officersförbundet uppmärksammas i EU-parlamentet

  Den 6 mars befann sig Officersförbundet i Bryssel och Europaparlamentet för att diskutera bland annat kvinnors roll inom det militära yrket.

 • Försvarsmakten missar personalfrågan – igen

  Försvarsmakten lämnade i dag, den 28 februari, över sitt budgetunderlag för kommande år till regeringen. Officersförbundet kan inte annat än beklaga att myndigheten trots budgetökningar – återigen – blundar för det faktum att även personal kostar pengar. Utan rejäla satsningar på den militära personalens löner kommer målsättningen att stärka försvaret och den operativa effekten de kommande åren att bli mycket svår att uppnå.

 • Problem med pensionsberäkning för yrkesofficerare

  Som yrkesofficer med pensionsålder 61 år är det i dagsläget svårt att göra en korrekt pensionsberäkning via verktyget minPension.se eller hos Pensionsmyndigheten. Här kan du läsa vad som gäller för att det ska bli rätt.

 • Förbundet träffade personaldirektören

  Officersförbundet beräknar att det krävs minst 325 miljoner kronor per år i särskilda satsningar för att justera den militära personalens löner till en rimlig nivå. Förra veckan ville Försvarsmaktens personaldirektör höra hur vi räknar.

 • Mediafokus på personal- och lönefrågor

  Under årets försvarspolitiska Rikskonferens i Sälen valde många medier att lyfta Försvarsmaktens personalkris och en av dess grundorsaker – det alltför låga löneläget för militär personal.

 • Officersförbundet åker till Sälen

  På söndag drar årets Rikskonferens i Sälen igång. Officersförbundet finns i vanlig ordning på plats för att representera sina medlemmar i den försvarspolitiska diskussionen.

 • Officersförbundet söker ombudsman med fokus på arbetsmiljö

  Nu är vi på jakt efter vi dig vars hjärta klappar extra hårt för den militära personalens arbetsmiljö och anställningsvillkor.

 • Försvarsmakten backar om flygförarlöner

  Efter att Officersförbundet påtalat orimligheten i att Försvarsmakten beslutat om att sänka ingångslönen för ett antal nyutexaminerade flygförare med 5 000 kronor, ändrar nu arbetsgivaren sitt beslut.