Hoppa till huvudinnehåll

Rals-avtal

Ralsavtalen (Ramavtal om löner m m för arbetstagare hos staten) styr lönerevisionen inom Försvarsmakten och staten.

På central, Arbetsgivarverks, nivå sluts Ralsavtal med de fackliga organisationerna. Dessa avtal anpassas därefter på lokal, myndighets-, nivå. Därefter kan Ralsen även anpassas på den så kallade lokal-lokal-nivå, vilket för Försvarsmaktens del betyder mellan lokal officersförening och respektive förband.