Avtal om anställningsvillkor för reservofficerare (2023)

FAQ Semester (2023)

Avtalsnytt september 2023

Avtalsnytt augusti 2023

Försvarsmaktens avtalssamling (FAS) 2023

FAQ – Försvarsmaktens arbetstidsavtal och rörlighetsavtal version 230629

Avtalsnytt juni 2023

Arbetsgivarens yrkanden (2023)

OFR/S, P, O yrkanden (2023)

Förhandlingsprotokoll avtal om särskilda villkor för flygförare inom Försvarsmakten (2023)