2024-03-07 | Medlem

Natomedlem – en historisk dag

Torsdagen den 7 mars är en historisk dag när Sverige för första gången på 200 år går in i en försvarsallians och fullvärdig medlem i Nato. På flera förband runt om i Sverige genomfördes i dag ceremonier för att högtidlighålla Sveriges medlemskap i försvarsalliansen. Natoflaggan hissades bland annat…

2024-03-01 | Nyheter

Svenska officerare behövs i Nato

Medlemskapet stärker stabiliteten och säkerheten i närområdet och i Nordeuropa. Under de kommande tio åren ska Sverige fylla på med omkring 250 officerare till olika staber inom Nato. Förutom dessa officerare kan det bli fråga om ytterligare personal och på sikt är det därför troligt att antalet kommer…

2024-02-22 | Avtal | Chef | Nyheter

Nytt avtal innebär rimligare chefslöner

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om ett nytt avtal om särskilda befattningshavare. De nya tilläggen och ersättningarna kommer göra stor skillnad för förbundets medlemmar. I det nya avtalet, som gäller från första mars i år, har tilläggen och ersättningarna gjorts om. Numera finns nya tillägg med tre olika…

2024-02-22 | Avtal | Nyheter | Rals

Rals-förhandlingar klara på Försvarsmaktsnivå

Officersförbundet och de andra arbetstagarorganisationerna har kommit överens med Försvarsmakten om årets rals med märket 4,1 procent. Officersförbundet har dessutom förhandlat fram 5,5 miljoner kronor utöver detta till sina medlemmar. Rals-förhandlingarna på Försvarsmaktsnivå kommer att följas av förhandlingar på samtliga förband. Den ekonomiska ramen som förbanden får tilldelat sig…

2024-02-22 | Okategoriserade

Pressmeddelande: RALS-avtal och nytt avtal för särskilda befattningshavare klara!

Parterna på försvarsmaktsnivå, OFR/O, OFR/S och Seko, har nu tecknat ett ettårigt RALS-avtal för lönerevision 2023-10-01. Med Saco-S FM tillämpas tillsvidareavtal i enlighet med RALS-T. Arbetsgivaren har, utöver 4,1 %, tillfört ytterligare medel utifrån förändringar av lönestruktur och de äskanden som parterna på OrgE har skickat in utifrån genomfört…