2024-02-22 | Nyheter | Okategoriserade

Nytt avtal innebär rimligare chefslöner

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om ett nytt avtal om särskilda befattningshavare. De nya tilläggen och ersättningarna kommer göra stor skillnad för förbundets medlemmar. I det nya avtalet, som gäller från första mars i år, har tilläggen och ersättningarna gjorts om. Numera finns nya tillägg med tre olika…

2024-02-22 | Nyheter | Okategoriserade

Rals-förhandlingar klara på Försvarsmaktsnivå

Officersförbundet och de andra arbetstagarorganisationerna har kommit överens med Försvarsmakten om årets rals med märket 4,1 procent. Officersförbundet har dessutom förhandlat fram 5,5 miljoner kronor utöver detta till sina medlemmar. Rals-förhandlingarna på Försvarsmaktsnivå kommer att följas av förhandlingar på samtliga förband. Den ekonomiska ramen som förbanden får tilldelat sig…

2024-02-22 | Okategoriserade

Pressmeddelande: RALS-avtal och nytt avtal för särskilda befattningshavare klara!

Parterna på försvarsmaktsnivå, OFR/O, OFR/S och Seko, har nu tecknat ett ettårigt RALS-avtal för lönerevision 2023-10-01. Med Saco-S FM tillämpas tillsvidareavtal i enlighet med RALS-T. Arbetsgivaren har, utöver 4,1 %, tillfört ytterligare medel utifrån förändringar av lönestruktur och de äskanden som parterna på OrgE har skickat in utifrån genomfört…

2024-02-13 | Nyheter

Fortsatt tvist för 400 officerare

Officersförbundet påkallade tvisteförhandling med Försvarsmakten om det slutgiltiga införandet av trebefälssystemet i januari förra året. Tvisten pågår fortfarande och berör cirka 400 medlemmar. Officersförbundet menar att det ligger utanför överbefälhavarens arbetsledningsrätt att fatta beslut om byte av personalkategori och grad. Förbundet har två yrkanden. Huvudyrkandet poängterar att alla dessa…

2024-02-12 | Nyheter

1,4 miljoner kronor i ersättning till medlemmar

I oktober förra året påkallade Officersförbundet tvisteförhandling med Försvarsmakten om kadettersättningen. Nu har förbundet och Arbetsgivarverket kommit överens om att 282 kadetter som är medlemmar i förbundet får sammanlagt 1,4 miljoner kronor i ersättning av Försvarsmakten. – Det här visar verkligen på vinsten med ett fackligt medlemskap! Tack vare…