Medlemsundersökning pågår

Publicerad: 2024-04-22

Nu är det dags för Officersförbundets medlemsundersökning som vi genomför vartannat år. Svara på enkäten och var med och påverka din framtid. Undersökningen skickas ut till cirka 5 000 slumpvis utvalda medlemmar med start i april.

Under vecka 22 skickas medlemsundersökning ut digitalt i samarbete med Novus. Med den hoppas vi få svaren på vad ni våra medlemmar tänker och tycker för att vi ska kunna utvärdera samt utveckla vårt arbete. Om du har några frågor mejla kansliet@officersforbundet.se.