Förbundet kommenterar försvarsberedningen

Publicerad: 2024-04-26

Idag presenterade försvarsberedningen sin rapport Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad till Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Officersförbundet anser att satsningarna som föreslås på det militära försvaret är nödvändiga och välkomnar Försvarsberedningens substantiella ekonomiska ambitionsökningar. Försvarsberedningen har lyssnat på Försvarsmakten och Överbefälhavarens råd kring hur den militära förmågan ska ökas. Försvarsberedningen anser vidare att Försvarsmakten och de fackliga organisationerna, i ljuset av bland annat de krav som Natomedlemskapet ställer, behöver fortsätta arbetet med att utveckla villkoren för all militär personal. Försvarsberedningen anser att Försvarsmakten ska ha ett avgörande inflytande över antagningen till den grundläggande officersutbildningen vid Försvarshögskolan, något som Officersförbundet länge arbetat för. Detta är grundläggande för personalförsörjningen och den militära förmågan.

Officersförbundet förväntar sig att regeringen med stöd av Försvarsmakten omsätter beredningens förslag till en genomtänkt proposition som möjliggör den efterfrågade tillväxten.

Personalförsörjningen kommer att bli en avgörande fråga. Personalen är och förblir den viktigaste resursen för Försvarsmaktens tillväxt. Officersförbundet vill därför att det avdelas betydande ekonomiska medel som gör att Försvarsmakten kan satsa på och behålla sin personal med militär kompetens – vilket är en förutsättning för tillväxten. Hur ska då Försvarsmakten lyckas med detta? Officersförbundet anser att det sker genom bättre villkor, lön, bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning.

– Det är mycket glädjande att Försvarsberedningen trycker på att Försvarsmakten tillsammans med arbetstagarorganisationerna ska utveckla villkoren för att säkra långsiktig tillgång till personal. Det är tydligt att man även från politiskt håll ser ett behov av förbättrade villkor, säger Stefan Morin, förbundsordförande vid Officersförbundet.