Natomedlem – en historisk dag

Publicerad: 2024-03-07

Torsdagen den 7 mars är en historisk dag när Sverige för första gången på 200 år går in i en försvarsallians och fullvärdig medlem i Nato.

På flera förband runt om i Sverige genomfördes i dag ceremonier för att högtidlighålla Sveriges medlemskap i försvarsalliansen. Natoflaggan hissades bland annat på högkvarteret i Stockholm. Medlemskapet i Nato kommer att innebära en stor förändring av Försvarsmaktens uppdrag.

Den dåvarande regeringen beslutade att ansöka om Natomedlemskap den 16 maj 2022. Beslutet byggde på en rapport från en partiöverskridande arbetsgrupp som regeringen hade tillsatt för att genomföra överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det är också den nuvarande regeringens bedömning att ett svenskt Natomedlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet.

Som medlem i Nato är Sverige en del av Natos kollektiva försvar av hela alliansen. Sveriges bidrag ökar alliansens samlade försvarsförmåga. Över tid ska Sverige delta brett i Natos verksamhet, operationer och insatser inom ramen för Natos åtgärder för avskräckning och försvar av hela alliansen.

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den militära personalen i Försvarsmakten eller närstående myndighet. Vi är cirka 14 000 medlemmar med förtroendevalda på alla förband i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att den militära personalen ska få så bra anställnings-och arbetsvillkor som möjligt, både i Sverige och vid utlandstjänstgöring.