1,4 miljoner kronor i ersättning till medlemmar

Publicerad: 2024-02-12

I oktober förra året påkallade Officersförbundet tvisteförhandling med Försvarsmakten om kadettersättningen. Nu har förbundet och Arbetsgivarverket kommit överens om att 282 kadetter som är medlemmar i förbundet får sammanlagt 1,4 miljoner kronor i ersättning av Försvarsmakten.

– Det här visar verkligen på vinsten med ett fackligt medlemskap! Tack vare att våra medlemmar har engagerat sig i frågan och att förbundet har drivit det vidare så når vi det här resultatet för dessa medlemmar, säger Stefan Morin, Officersförbundets förbundsordförande.

Under tvisteförhandlingen kom Officersförbundet och Försvarsmakten inte överens, vilket ledde till att tvisten gick upp en nivå från det som kallas lokal nivå (Försvarsmaktsnivå) till central nivå. Det innebär att Officersförbundet förhandlade med Arbetsgivarverket. Måndagen den 12 februari kom förbundet och Arbetsgivarverket överens om att de berörda kadettmedlemmarna får 5000 kronor i ersättning var (beskattas som inkomst) av Försvarsmakten. Eftersom det är 282 kadettmedlemmar som berörs rör det sig om 1,4 miljoner kronor i ersättning sammanlagt.

– I stället för att fastna i en utdragen juridisk process kunde vi genom konstruktiva förhandlingsmöten hitta en gemensam lösning på tvisten, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister.

Bakgrund till tvisten

Förra året beslutade Sveriges regering att höja dagsersättningen för officersaspiranter från 140 kronor till 175 kronor om dagen. Försvarsmakten beslutade då om att höja bruttolöneavdraget för de kadetter som läser grundläggande officersutbildning med särskilda förmåner. Bruttolöneavdraget höjdes från 6000 kronor till 7500 kronor från 1 september förra året och innebär mindre pengar i månaden för de berörda kadetterna. I oktober skrev därför de berörda kadetterna ett öppet brev till överbefälhavare Micael Bydén och utbildningschef Michael Cherinet om att beslutet har lett till ett omfattande missnöje. Officersförbundet påkallade sedan tvist med Försvarsmakten om beslutet.

Mottagare av ersättning

Här finns lista med medlemsnummer för de som ska få ersättningen. Om du inte vet vad ditt medlemsnummer är kolla på baksidan av din Officerstidning. Ovanför adressen står ditt medlemsnummer. Du kan också logga in på ”Mina sidor”, medlemsnummer står under ”Mitt medlemskap”.

Övrigt information