Rals-förhandlingar pågår

Publicerad: 2024-01-26

Officersförbundet och Försvarsmakten förhandlar för 2023 års Rals på Försvarsmaktsnivå. Förhandlingarna har dragit ut på tiden.

­– Vi vet att det finns stora förväntningar från våra medlemmar. Vi hoppas att det inte ska ta för lång tid till, men vi hoppas också på att det finns tålamod och förståelse för att vi verkligen vill att det vi kommer överens om ska bli bra. Vi har fått ett inlämnat underlag från förbanden om vad de har för behov och vi vill att de behoven ska bli tillgodosedda, säger Susanne Hultgren, Officersförbundets förhandlingschef.

Mer information kommer så snart en förändring sker.

Så här går Ralsen till

Steg 1: Fack och arbetsgivare på samtliga OrgE tar fram ett underlag med vad de anser att de har för ekonomiska behov och lämnar in det underlaget till parterna på Försvarsmaktsnivå.

Steg 2: Fack och arbetsgivare på Försvarsmaktsnivå förhandlar och sätter den ekonomiska ramen för samtliga OrgE.

Steg 3: Fack och arbetsgivare på samtliga OrgE förhandlar utifrån den ekonomiska ramen de har fått och sätter lönehöjningar på individnivå.