12-årsregeln – vad gör förbundet?

Publicerad: 2023-12-14

Medlemmar hör ofta av sig och frågar vad Officersförbundet egentligen gör för de soldater, sjömän och gruppbefäl som på ett eller annat sätt är drabbade av tidsbegränsningen på 12 år.

12-årsregeln är reglerad i lag, så det är riksdagen på den nationella politiska nivån som kan ändra den. Officers-förbundet arbetar för att förändra lagen på flera olika sätt – dels arbetar vi för att upplysa media och allmänheten kring vad för villkor som faktiskt gäller och hur problematiska de är – dels arbetar vi för att påverka Försvarsmakten och politiken så att lagen ska ändras. Vi använder alla tillfällen vi kan skapa för att lyfta medlemmarnas frågor. Det sker i ordinarie samverkansforum med Försvarsmakten och vid olika tillfällen med politiken.
Nu senast när försvarsministern besökte Officersförbundets förbundsmöte togs frågan upp av en förtroendevald. Möjligen låg det en öppning i försvarsministerns svar? Du kan själv se försvarsministerns svara på frågan om tillsvidareanställning av GSS/K 28:20 in i klippet.