Officersförbundet söker två ombudsmän!

Publicerad: 2023-09-15

Det säkerhetspolitiska läget är i fokus i vårt närområde och i omvärlden. Försvarsmakten har därmed kommit i blickfånget med stor tillväxt och betydande resurstillskott samt med ett stundade Natomedlemskap. Arbetsförhållanden för den militära personalen är därför stadd i förändring.

Officersförbundet som organiserar alla kategorier av militär yrkespersonal söker därför två ombudsmän som med olika profiler och stort engagemang vill utvecklas i vårt förbund för att vara med i den fortsatta resan att skapa bra arbetsförhållande och goda villkor för yrkesofficerare, reservofficerare och kontinuerligt anställda gruppchefer, soldater och sjömän.