Återupptagna Rals-förhandlingar på Försvarsmaktsnivå

Publicerad: 2022-09-29

I en månad var det uppehåll i årets Rals-förhandlingar för att Försvarsmakten och Officersförbundet tillsammans med Försvarsförbundet, Seko Försvar och Saco-S stod för långt ifrån varandra, men sedan den 23 september är förhandlingarna alltså återupptagna.

Det som är nytt i årets Rals-förhandling är att på nästan alla förband har arbetsgivare och officersförening gemensamt tagit fram ett underlag där de redovisar vad de anser att förbanden har för ekonomiska behov. Officersförbundet har lämnat ett förslag – som ligger i linje med just de inlämnade underlagen – till Försvarsmakten i slutet av augusti.

– Vi inväntar svar på det förslaget och hoppas att Försvarsmakten återkommer med en reviderad ekonomi så att vi kan få till en bra överenskommelse som faktiskt erkänner de ekonomiska behov arbetsgivaren på OrgE sagt att de måste få för att kunna bedriva sin verksamhet, säger Susanne Hultgren, förhandlingschef på Officersförbundet.

När förhandlingarna på Försvarsmaktsnivå är klara kommer Rals-förhandlingarna om medlemmarnas löner att ske på respektive förband mellan arbetsgivare och officersföreningarna.