Pilotkrisen-mandat för förhandlingar saknas

Publicerad: 2022-07-15

Pilotkrisen – mandat för förhandlingar saknas

Under fredagen hade Officersförbundets förhandlingschef ett kort telefonmöte med Försvarsmaktens tillförordnade förhandlingschef med anledning av de många tjänstledigheterna bland stridspiloterna.

– Men mötet gav ingenting nytt, framförallt inte vad gäller mandatet att förhandla om kollektivavtalen, säger Officersförbundets förhandlingschef Susanne Hultgren.

De senaste dagarna har flygvapenchefen kommunicerat att han bjudit in Officersförbundet och Saco till samtal för att lösa det han själv kallar för en ”kris”. Flygvapenchefens målsättning är att så många som möjligt av de flygförare som sökt tjänstledigt eller är på väg att säga upp sig ska välja att stanna kvar i Försvarsmakten. I ett inlägg på Försvarsmaktens blogg skriver flygvapenchefen att han fattat beslut om att omfördela 600 miljoner kronor de kommande tio åren på sex olika satsningar, för att komma tillrätta med problemen, men enligt Susanne Hultgren är det här inga nya förslag.

– Det här är frågor som vi på olika sätt har pratat med Försvarsmakten om under flera års tid, både i samverkan och förhandlingar.

En stor anledning till missnöjet bland flygförarna är höjningen av pensionsåldern som infördes för några år sedan. För att förändra den krävs en omförhandling av pensionsavtalet, PA 16, men några formella steg mot en sådan omförhandling har Försvarsmakten inte tagit, enligt Susanne Hultgren.

– Nej, för det krävs mandat från Arbetsgivarverket och något sådant mandat har inte presenterats för oss.

Ändå har Officersförbundet tackat ja till ett möte med representanter från flygvapnet i nästa vecka.

– Som fackförbund är vi alltid beredda att möta arbetsgivaren för konstruktiva samtal. Vi kommer lyssna men garanterat också upprepa det jag sa till Försvarsmaktens förhandlingschef tidigare i dag – för att förändra i kollektivavtal krävs formella förhandlingar där de som sitter vid förhandlingsbordet verkligen har de mandat som krävs för förändring.