Nyexaminerad eller ny kadett? Glöm inte att ändra dina uppgifter och få rätt medlemsavgift

Publicerad: 2022-06-30

Du som tagit examen i juni byter automatiskt medlemskategori från student till yrkesverksam, men du behöver se över dina uppgifter och uppge rätt lön och arbetsplats så att du får rätt medlemsavgift och officersförening. Du som ska börja studera till officerare eller specialistofficerare i höst behöver också meddela oss det. Se till att du tillhör medlemskategorin student och får korrekt medlemsavgift. Du betalar endast 100 kronor för hela studietiden!

Allt detta gör du enkelt genom att via Officersförbundets webbplats officersforbundet.se logga in på ”Mina sidor” med BankID och se över och ändra dina uppgifter.