Officersförbundet välkomnar beslutet att Sverige ska söka medlemskap i Nato

Publicerad: 2022-05-16

Officersförbundet välkomnar beslutet att Sverige ska söka medlemskap i Nato

Det är bra för Sveriges säkerhet och för Försvarsmakten. Det ger också utvecklingsmöjligheter för våra medlemmar.

Samtidigt ska man komma ihåg att medlemskapet i Nato också innebär nya arbetsuppgifter för den redan mycket hårt belastade militära personalen. Regeringens beslut ökar ytterligare på det vi sagt tidigare – att Försvarsmakten måste satsa mer på att rekrytera och – framförallt – behålla den militära kompetensen. Det gör man bäst genom att förbättra löner och villkor så att de som redan är anställda vill stanna kvar och de som nyligen slutat vill återvända. Dessutom ser vi det som närmast självklart att man möjliggör tillsvidareanställning av gruppchefer, soldater och sjömän.