Sök medel för kompetensutveckling

Publicerad: 2022-02-21

Du kan genom avtal om lokala omställningsmedel (LOM) söka medel för kompetensutveckling. Det kan röra sig om en ledarskapsutbildning, både praktiska och teoretisk utbildning. Det är du och din närmaste chef med personalansvar som ska komma överens om lämplig utbildning.

LOM är ett partsgemensamt avtal mellan Försvarsmakten och Officersförbundet, Försvarsförbundet, Seko Försvar och Saco-S FM. Avtalet omfattar alla anställda i Försvarsmakten som har haft sin anställning i minst ett år. Försvarsmakten växer och förändras och behov av nya kompetenser uppstår.

– Försvarsmakten vill behålla anställda och deras kompetens. Det här är en personalutvecklande åtgärd som kan initieras av både en medarbetare och en chef. Det kan till exempel vara så att en medarbetare vill få nya arbetsuppgifter eller arbetssätt och då behöver utveckla sig. Det ska vara en omställningsåtgärd som gör att medarbetaren får rätt förutsättningar att möta förändringar, säger Nina Hillgren ansvarig för LOM hos Försvarsmakten.

En grupp på förband kan även söka LOM-medel för en speciell åtgärd och då gäller samma regler, det vill säga att det är närmaste chef med personalansvar som fattar beslut om lämplig utbildning. Det senaste LOM-avtalet implementerades under förra året.

– Det är bra att avtalet har implementerats och att arbetet nu rullar på med tydligare fokus på att det är ett partsgemensamma kollektivavtal. Med de här pengarna kan vi hitta partsgemensamt vägar för att våra medlemmar ska få möjlighet att bredda sin kompetens, säger Susanne Hultgren, förhandlingschef Officersförbundet.