Lars Fresker kommenterar försvarsministerns beslut att kalla försvarsberedningen till överläggningar

Publicerad: 2022-02-07

Officersförbundet välkomnar försvarsminister Peter Hultqvist besked att kalla försvarsberedningen till överläggningar.

– Att stärka försvarsförmågan är väsentligt och viktigt i en tid som denna – vi ser framför oss att ytterligare ekonomiska medel prioriteras till förmån för ökade personalförsörjningsambitioner. Myndigheten Försvarsmakten måste ges möjlighet och prioritera rekryteringen och skapa fler incitament för att behålla sin personal. Adekvata och konkurrenskraftiga löner och villkor är därför viktiga, likväl som det behövs mer medel för att fylla basplattans behov av logistik och ammunition och så vidare, säger förbundsordförande Lars Fresker.