Sacokongress 2021

Publicerad: 2021-11-11

Officersförbundet närvarar på Sacokongress

Under onsdag och torsdag den här veckan pågår Sacokongress 2021.

Samtliga fackförbund som tillhör Saco samlas för att diskutera och besluta kring de kommande årens samhällspolitiska inriktning, samt Sacos ekonomi och stadgar.

Vår förbundsordförande Lars Fresker ingår i mötespresidiet.
– En kongress är alltid lika viktiga för alla organisationer och den här är inte ett undantag. Det är nu vi i Saco väljer nyckelpersoner och slår fast riktningen inför framtiden, säger Lars Fresker. 

Läs mer om vad som händer på kongressen här: https://www.saco.se/kongress