Officersförbundet kommenterar angående reportage om psykisk ohälsa

Publicerad: 2021-11-15

Officersförbundet om psykisk ohälsa

Officersförbundet kommenterar med anledning av Officerstidningens fördjupning om psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan är som bekant ett växande problem i samhället i stort.
I Folkhälsomyndighetens senaste undersökning svarar fyra av tio vuxna i att de har eller har haft psykisk ohälsa. Mer än hälften av Sveriges befolkningen uppger att de brukar träffa någon som de vet har psykisk ohälsa.

Även om Försvarsmakten glädjande nog har betydligt lägre sjukskrivningstal och är något friskare än normalpopulationen, så får vi räkna med att även försvarsmaktsanställda drabbas av psykisk ohälsa – direkt eller indirekt. Inte minst bör de senaste årens skenande ohälsa bland unga stämma till eftertanke och reflektion samt att frågan om psykisk ohälsa behöver avstigmatiseras. När vi pratar om hälsotillstånd bör vi därför i större utsträckning även inkludera den psykiska delen av vår hälsa.

Ett annat perspektiv är den indirekta psykiska ohälsans effekter som våra medlemmar förmodligen också kan vara drabbade av – att det finns någon i den professionella militärens närhet som är drabbad. Att nära anhörigas mående och situation kan påverka en individ allt eftersom tycker jag det fina reportaget om Johan Lindqvist vittnar om. Det kan röra sig om såväl missbruk och drogproblem, depression och ätstörningar som svår ångest, utmattning och bipolär sjukdom. Därmed tjänar vi alla på att belysa ohälsans framfart och effekter – att lyfta fram problemen och prata om dem är oftast ett först steg till hjälp.

Nästa år kommer vi uppmärksamma världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) som infaller den 10 oktober, det kan vara ett litet steg för att synliggöra en av vår tids utmaningar.

Johan Hansson, förbundsdirektör