Tjänstepensions dag – har du koll på din pension?

Publicerad: 2021-09-27

Måndag den 27 september är det Tjänstepensionens dag för elfte året i rad. Tjänstepensionen är viktig för att ge din framtida pension balans.

Att ha tjänstepension via din arbetsgivare är en viktig del av din pension. Alla som betalar in skatt tjänar in till sin allmänna pension, men tjänstepensionen kommer via arbetsgivaren, och är en stor del av din framtida pension. Så se till att du har tjänstepension!

Så får du koll på din tjänstepension

Du som är anställd inom staten eller kommun och region har alltid tjänstepension utifrån att detta är reglerat i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.

Tjänstepensionsavtalet inom staten är PA16 och består av två avdelningar. Avd 1 för dig som är född från 1988 och Avd 2 för dig som är född före 1988. Varje år får du årsbesked med information om din tjänstepension. Årsbeskedet skickas ut från SPV och från Kåpan Pension samt eventuellt från vald försäkringsgivare. Du kan även logga in på SPV.se för att se din tjänstepension.

Du kan även logga in på minpension.se för att se helheten, det vill säga både allmän pension och tjänstepension.

Om Tjänstepensionens dag

Ungefär 9 av 10 har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag. De flesta är kollektivavtalade men det finns också andra tjänstepensionslösningar. Trots att tjänstepensionen är en viktig del för den totala pensionen så är det ganska många som inte vet om de har tjänstepension eller hur mycket som betalas in. Det är också få anställda som frågar om de får tjänstepension, men det är heller inte många arbetsgivare som faktiskt berättar om den löneförmån som företaget erbjuder sina anställda.

Deltagande bolag och myndigheter år 2021:

Afa Försäkring, AMF, Alecta, Avtalat, Collectum, Folksam, Folksam-LO Pension, Fora, Handelsbanken Liv, KPA Pension, Länsförsäkringar, Minpension, Movestic, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), Pensionsmyndigheten, Pensionsvalet, PRI, PTK, Skandia och SPV.