Tillfälligt fel – pappersfaktura istället för e-faktura

Publicerad: 2021-09-27

Ett 20-tal medlemmar har den här månaden fått hem pappersfaktura istället för e-faktura med sin medlemsavgift. Samtliga personer ska betala pappersfakturan, men nästa månads faktura kommer som vanligt elektroniskt. Förbundet undersöker vad som hänt.

Vid frågor kontakta kansliet@officersforbundet.se