Ny ersättning har avtalats

Publicerad: 2021-09-27

Ny ersättning har avtalats

Under våren har Officersförbundet och Försvarsmakten diskuterat frågan om hantering av viss typ av skyddsvärd materiel under tjänsteresa. Nu har parterna kommit överens.

I korthet betyder det att en anställd som under tjänsteresa ansvarar för viss typ av skyddsvärd materiel har rätt till ersättning. Du är ersättningsberättigad för tid utanför arbetstid samt restid och motsvarar ersättningen vid beredskap. Ersättningen gäller endast den materiel som enligt SÄKR ska hanteras under kontroll och som tas upp i överenskommelsen. 

Du hittar mer information om detta på vår webbplats under
FAS, Bilaga 1 Ändringar FM arbetstidsavtal – Under kontroll 2021-06-24 (kräver inloggning med BankID), samt att din lokalförening kan hjälpa dig med information.