Missa inte! Livesänd diskussion om trebefälssystemet med Officersförbundet och Försvarsmakten

Publicerad: 2021-09-27

Torsdagen den 22 april klockan 16.30 kommer Lars Fresker, Officersförbundets ordförande, tillsammans med Klas Eksell, personaldirektör Försvarsmakten, samt Peter Tagesson, personalplaneringschef Försvarsmakten, att diskutera införandet av trebefälssystemet.

Diskussionen kommer sändas live på Officersförbundets Youtubekanal. Officersförbundets medlemmar har möjlighet att ställa sina frågor inför diskussionen genom att mejla dem till info@officersforbundet.se. Officersförbundet har genomfört en undersökning bland sina medlemmar och nio av tio berörda NBO-officerare är kritiska till tvingande omgalonering. Läs mer om undersökningen i Officerstidningen.