Johan Hansson ny förbundsdirektör

Publicerad: 2021-09-27

Johan Hansson ny förbundsdirektör

I september får Officersförbundet en ny förbundsdirektör. Han heter Johan Hansson och jobbar i dag som stabschef på förbandet Högkvarteret.

– Jag ser med stor ödmjukhet och tillförsikt fram mot att börja på mitt nya jobb – det är både viktigt och stort. I den tillväxt som Försvarsmakten är inne i så är de fackliga frågorna viktigare än någonsin, säger Johan Hansson.

Han efterträder Peter Löfvendahl som varit förbundsdirektör sedan 2003 och nu blir förbundssekreterare.

– Det känns bra att vi i god tid löst frågan om efterträdare, att vara förbundssekreterare med i huvudsak ombudsmannauppgifter och stöd till förbundsstyrelsen på agendan är stimulerande och vad jag önskat, säger Peter Löfvendahl.

Johan Hansson ny förbundsdirektör på Officersförbundet 2021Johan Hansson är alltså officer och utnämnd överstelöjtnant. Innan han tillträdde sin nuvarande befattning på Högkvarteret jobbade han på Försvarshögskolan som chef för den operativa avdelningen. Han har även jobbat med långsiktiga omvärldsanalyser på Ledningsstaben och gjort flera utlandsinsatser i Kosovo, Libanon och Bosnien. Hans militära bana inleddes på I5 i Östersund. Vid sidan av arbetet har Johan Hansson även varit bland annat politiskt engagerad i dåvarande Folkpartiet.

– I Johan har vi hittat en person med breda och djupa kunskaper om Försvarsmakten och med erfarenhet från föreningslivet. Han är dessutom en omvittnat god ledare och det är precis vad vi behöver, säger Officersförbundets
ordförande Lars Fresker.