Personalförsörjning i fokus i Almedalen

Publicerad: 2021-08-16

Personalförsörjning i fokus – Almedalen 2019

Den 3 juli genomfördes Officersförbundets seminarium i Almedalen. Fokus var personalförsörjning och samtliga paneldeltagare var eniga om att personalfrågan behöver prioriteras i kommande arbete om Försvarsmakten ska kunna växa.

Förbundets seminarium hade titel Investering eller utgift – om synen på militär personal. Paneldeltagare var, förutom förbundsordförande Lars Fresker, Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, riksdagsledamöterna Beatrice Ask (m), ordförande försvarsutskottet samt Marie Axelsson (s) försvarsutskottet.

Det rådde stor enighet om att personalfrågan kommer att vara ytterst kritiskt kommande år och för att uppnå de mål som Försvarsberedningens slutrapport föreslår kommer det att krävas tydliga prioriteringar på främst officersförsörjning.