Förbundet larmar om personalbrist

Publicerad: 2021-08-20

Mediafokus på personal- och lönefrågor

Under årets försvarspolitiska Rikskonferens i Sälen valde många medier att lyfta Försvarsmaktens personalkris och en av dess grundorsaker – det alltför låga löneläget för militär personal.

Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen genomfördes traditionsenligt på Sälens högfjällshotell i januari. Det skärpta säkerhetsläget i vår omvärld och vårt närområde var i tydligt fokus under de tre dagarna, likaså de mer än välkomna satsningar som tillförs försvaret i kommande statsbudgetar.

Officersförbundet noterar att trots att konferensen tråkigt nog knappt berörde Försvarsmaktens stora utmaningar avseende personalförsörjning, så valde ändå många medier att belysa framtida problem med militär personalbrist och det låga löneläget i Försvarsmakten. Bland annat intervjuades förbundsstyrelseledamot Klas Hellström om personalsituationen i TV4. ÖB fick även i direktsändning i radio svara på varför inget av de miljardsatsningar som nu görs på Försvarsmakten satsas på ökade löner för militär personal. Även Nya Wermlands-Tidningen lyfte frågan om personalbristen, då genom att belysa resultaten från förbundets medlemsundersökning och rapporten ”Should I stay or should I go”, som beskriver officerares syn på sitt yrke.

– Det är glädjande att den allmänna försvarspolitiska debatten nu fått upp ögonen för problemen med personalförsörjning och hur det låga löneläget påverkar möjligheten att bemanna försvaret. Nu får vi bara hoppas på att försvarsmaktsledning och försvarspolitiker tar frågan på allvar och gör de satsningar som krävs, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör.

Officersförbundet är med och samverkar om Försvarsmaktens kommande ekonomi. Det som närmast står för dörren är det underlag som Försvarsmakten ska lämna till regeringen i slutet av februari, budgetunderlag för 2020. Redan inför 2019 tog vi fram ett underlag på vilket behov av anslag som krävs utöver dagens anslag för att åstadkomma de allra nödvändigaste justeringarna av löneläget i Försvarsmakten, då var det 325 miljoner kronor per år. Tyvärr såg inte Försvarsmakten samma behov och valde att inte att begära ökat anslag. Vid samverkan om budgetunderlaget för 2020 kommer vi återigen att visa underlag som visar att det behövs ett större anslag för att åstadkomma nödvändiga förändringar av löneläget för våra medlemmar.

Länkar till inslagen i TV4 samt radio- och tidningsartiklarna: