Nytt avtal för statlig sektor – löneökning i nivå med industrin

Publicerad: 2020-12-03

Officersförbundet har genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O idag slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för de månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Lars Fresker är ordförande i Officersförbundet:
– Det har varit en viktig princip för oss att inte gå med på några sifferlösa avtal, så därför har vi förhandlat fram en siffra för hur lönerna som lägst ska revideras.

Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger om 1,8 procent och innehåller alltså även den viktiga frågan om retroaktiv löneutbetalning från 1 oktober 2020. Dessutom innehåller avtalet en låglönesatsning som motsvarar den konstruktion som märket innehåller:
– För oss var det viktigt att få med motsvarande konstruktion som övriga gällande låglönesatsningen då många av våra medlemmar har löner under 26 100 kronor idag, säger Lars Fresker.

Avtalet är annars i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i statlig sektor får nu samma löneutveckling som anställda i privata näringslivet.

Parterna är också överens om att gemensamt arbeta med arbetsmiljöfrågor på central nivå. Detta är en mycket viktig fråga då arbetslivet i dag går hårt åt de anställdas både fysiska och psykiska hälsa.
– Arbetsgivarverket har nu också förbundit sig att fortsätta förhandla om anställningstrygghet för våra medlemmar, men vad vi kommer fram till är beroende av vilka politiska beslut som fattas, så det återstår att se vad resultatet blir, säger Susanne Nyberg, som är förhandlingschef för OFR/O.

En annan del av avtalet handlar om pension:
– Vi anser att det är en stor framgång att Arbetsgivarverket även bekräftar behovet av att utveckla pensionsavtalet utifrån vad som sker i samhället, säger Susanne Nyberg.

I förhandlingarna som pågick ända fram till sent på måndag kväll drog Arbetsgivarverket till slut tillbaka de yrkanden de lagt som hade inneburit försämringar i ex rätten till ledighet med lön för flytt och tentamen.
– Det var klokt och visar på en förståelse från Arbetsgivarverket till de särskilda omständigheterna som råder utifrån bland annat ett längre yrkesliv och en mer utspridd nationell arbetsskyldighet, säger Lars Fresker.

OFR/S,P,O har efter nästan 10 års förhandlingar till sist fått genom kravet att sjukskrivna som är färdigrehabiliterade men inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete ska få rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen.

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV).