Förändrade försäkringspremier hos If 2021

Publicerad: 2020-12-04

Den första januari nästa år kommer priserna på medlemsförsäkringar hos If att öka. I dagarna kommer därför de medlemmar som har försäkring hos If att få nya försäkringsbrev med information om vad prisökningen innebär.

De senaste åren har Officersförbundets medlemmar och försäkringstagare råkat ut för fler olycksfall och skadekostnaderna har därför ökat. Dessutom har det så kallade prisbasbeloppet, som ligger till grund för hur hög ersättningen ska bli, höjts. När prisbasbeloppet höjs gör även kostnaden för försäkringen det. Med andra ord har försäkringskostnaden ökat, men så har även värdet på försäkringen.
Försäkringen är fortfarande prisvärd, det finns få likvärdiga försäkringar som ger ett sådant omfattande skydd vid insats i krigs- eller krigsliknande arbetsförhållanden som Officersförbundets medlemsförsäkring. Detta skydd gäller även vid så kallade risksporter, exempelvis bergsklättring och fallskärmshoppning, vilket få andra liknande försäkringar inkluderar.

För mer information om vad prisändringarna innebär läs här.

För mer information om bakgrunden till prisändringarna läs här.

Om du har fler frågor ber vi dig kontakta If.