Ny lön utanför Rals-vad gäller

Publicerad: 2020-08-31

Ny lön utanför Rals – vad gäller?

Officersförbundet och Försvarsmakten har under sommaren kommit överens om hur parterna ska hantera ny lön under pågående anställning och dess relation till lönerevision.

Vid exempelvis befattningsbyte och ny lön under pågående anställning har lönen av Försvarsmakten ibland satts i 2020 års löneläge och har därmed inte varit föremål för lönerevision år 2020, trots att lönen satts före den 1 oktober 2020. Detta är något Officersförbundet vänt sig mot och ett mycket stort antal förhandlingsframställningar har därför gjorts under våren.

I juni kom parterna överens om följande hantering: Försvarsmakten kommer alltjämt att kunna sätta ny lön i 2020 års löneläge. Den nya lönen kommer dock att formellt vara föremål för lönerevision, och alltså ingå i det totala lönerevisionsunderlaget. Huruvida den individuella lönen sedan förändras i och med revision är upp till parterna på respektive förband att hantera.

– Det känns bra att vi nu fått ordning på den här frågan. Att en individ genom befattningsbyte får en ny lön under pågående anställning och utanför revision, utan att innehållet i kommande revision är känt, är ologiskt. Dessutom har våra medlemmar en rättighet att bli företrädda av sitt fackförbund vid revison, på ett eller annat sätt. Den rätten kan inte arbetsgivaren ensidigt genom beslut, ta bort, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.