Medlemmarna har talat – orimliga löner

Publicerad: 2020-06-17

Medlemmarna har talat – orimliga löner

Under våren har Officersförbundet genomfört sin återkommande medlemsundersökning. Över 1 000 medlemmar har svarat på förbundets enkät och en sak står klar – löneläget är fortsatt Försvarsmaktens tveklöst största utmaning när det kommer till personalförsörjningen, både idag och i framtiden.

I år ställde vi frågan till er medlemmar om huruvida ni har en rimlig lön i förhållande till en rad parametrar – ansvar, arbetsuppgifter, i förhållande till civila yrken inom och utom Försvarsmakten.

 – Åtta av tio medlemmar i undersökningen anser att deras lön är orimlig i förhållande till civila yrken utanför Försvarsmakten. Man kan verkligen fråga sig hur myndigheten tror sig kunna klara framtida personalförsörjning när lönenivåerna uppfattas som så orimliga, säger Susanne Nyberg, förhandlingschef.

Graf över ingångslöner för anställda i Försvarsmakten - Officersförbundets medlemsundersökning 2020

Behovet av anställd militär personal kommer att öka de närmaste åren i takt med att Försvarsmakten ska växa. Samtidigt är det bland officerare och specialistofficerare som börjar bygga upp en rejäl erfarenhet som missnöjet med lönen är som störst och tankarna på att sluta som mest utbredda.

– Det är alltså i just den personalkategori som Försvarsmakten bäst behöver. Det är de yngre officerarna som ska bygga upp det nya – utbilda framtida kollegor och värnpliktiga och som utgör framtidens chefer. Här har egentligen inte myndigheten råd att förlora en enda individ, säger Susanne Nyberg.

Medlemsundersökningen visar också att så många som 63 procent av de svarande har funderat på att sluta det senaste året. 15 procent säger att de ofta funderar i dessa banor. Bland den stora grupp som överväger att lämna Försvarsmakten är lönen det dominerande skälet. Hela 72 procent uppger att lönen är orsaken. En av tio medlemmar säger att de aktivt söker nytt arbete. Siffrorna indikerar alltså att läget med en redan ansträngd personalförsörjning riskerar att bli än mer kritiskt.

Graf över lön och vilja att byta arbetsgivare - Officersförbundets medlemsundersökning 2020

Medlemmarna är också överens om Försvarsmaktens viktigaste interna utmaning. Mer än hälften svarar ”behålla befintlig personal” (54 procent) och ”lön och villkor för anställda” (51 procent).

– Dessa resultat borde verkligen fungera som en larmklocka för arbetsgivaren. Inför höstens avtalsrörelse måste Försvarsmaktens förstå att en satsning på den militära personalens löneläge är helt avgörande för den framtida tillväxten. Hittills har inte den insikten infunnit sig, vilket blir extra tydligt när man ser hur Försvarsmakten värderar sin militära personal i förhållande till de civila befattningarna i myndigheten (se diagram här ovanför), säger Susanne Nyberg och fortsätter:

– Jämfört med civila yrken som bedöms likvärdiga i svårighetsnivå har officerare de näst lägsta ingångslönerna av alla yrkeskategorier i Försvarsmakten. Militär personal är själva kärnan i verksamheten, dess ryggrad, och deras kompetens är unik och helt omistlig. Vi måste börja värderas utifrån detta, även lönemässigt!