Dags för löneförhandlingar

Publicerad: 2018-10-10

Dags för löneförhandlingar

Årets Rals-förhandlingar på Försvarsmaktsnivå är nu avslutade. Officersförbundet har kommit överens med Försvarsmakten om hur mandatet skall fördelas inom myndigheten. Nu är det upp till respektive lokalförening att komma överens med arbetsgivaren om hur pengarna ska fördelas på individnivå.

Officersförbundet kan konstatera att medel har tillförts för höjda ingångslöner samt för kvarstående behov av att uppnå jämställda löner.

Resultatet av Ralsen ligger inom ramen för det treåriga avtal som slöts i fjol. Försvarsmakten skjuter till pengar för satsningen på lägstalön om 24 000 kronor för officerare och specialistofficerare, och man har från arbetsgivarhåll bekräftat dels behovet av följdjusteringar för såväl OF/SO som GSS, dels att lönesättning utifrån kompetensområde i första hand är något som bör ske utanför Rals. Detta anser Officersförbundet som särskilt glädjande och stärker våra medlemmars rättighet att alltid veta på vilka grunder lönen är satt, det vill säga rätten till saklig lön, oavsett tidpunkt på året.

– Att arbetsgivaren gått med på att fördela pengar till följdjusteringar, i syfte att täcka det behov som främst uppstår till följd av höjd lägstalön, är positivt. Men vi anser fortfarande att det faktiska behovet är betydligt större för att uppnå en rimlig lönebild i Försvarsmakten och bibehålla den kompetens som finns idag. 
Detta är något som Officersförbundet tydligt signalerat både intern och externt. De 325 miljoner vi menar behövs hade varit en bra start. Men när den ekonomiska situationen i Försvarsmakten är så ansträngd som nu är fallet får vi ändå vara nöjda med vad vi uppnått i årets Rals-förhandlingar, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Utöver det generella revisionsutrymmet på 2,0 procent har det i liggande uppgörelse även allokerats pengar för att: