Försämrad syn på Försvarsmakten som arbetsgivare

Publicerad: 2017-05-08

Försvarsmakten tappade i anseende och kännedomen om Officersförbundet ökade något bland medlemmarna. Det visar en extra medlemsundersökning som Officersförbundet genomfört.

Försvarsmakten tappade i anseende hos personalen i samband med den avtalsuppsägning som gjordes i höstas vilken senare togs tillbaka efter att Officersförbundet lyft frågan till statlig förhandlingsnivå. Det visar en extra medlemsundersökning som Officersförbundet genomfört.

Ökar och står still
För Officersförbundets del har medlemmarnas kännedom om förbundet ökat, jämfört med innan sommaren, så även synen på förbundets förmåga att förhandla om löner och villkor, medan den totala nöjdheten med medlemskapet ligger still.

– Vi var nyfikna på att se hur striden om avtalen och även framgången i striden påverkade medlemmarnas syn på förbundet och Försvarsmakten, säger Daniel Skoglund, informationsansvarig på förbundet.

Medlemmarnas bild av Försvarsmakten som arbetsgivare föll från 59 procent som var ganska eller mycket positiva till myndigheten som arbetsgivare, till 45 procent som var det i den extra medlemsundersökningen.

– Försvarsmaktens agerande har påverkat dess anseende. Det är något myndigheten måste inse. Vad man gör med villkor och avtal är inget abstrakt och avlägset, utan något som direkt  påverkar de anställda, säger Lars Fresker.

Fler ville inte sluta
Däremot hade inte fler övervägt att sluta. Officersförbundet bedömer att det beror på att försämringarna aldrig blev verklighet då förbundet lyckades få Försvarsmakten att ta tillbaks avtalsuppsägningarna genom att lyfta dem till den statliga förhandlingsnivån.

Kännedomen om Officersförbundet har ökat, från 59 procent som uppger att de känner till Officersförbundet ganska eller mycket väl, till 73 procent.

– Att inte den totala nöjdheten ökat tänker jag mig beror på att många medlemmar ser sitt medlemskap lite som en hemförsäkring. Nu hände något och det visade sig att försäkringen funkade, vilket var vad medlemmarna förväntade sig, men de verkar kräva mer resultat för att bli ännu nöjdare, säger Lars Fresker.

Bättre syn på förhandling
Synen på förbundets förmåga att förhandla om löner och villkor har ökat jämfört med innan sommaren. Då uppgav 31 procent att de var ganska eller mycket nöjda med förbundets förmåga att förhandla om löner och arbetsvillkor, nu uppger 45 procent att de är ganska eller mycket nöjda.

– Vår förhoppning är att resultaten ska vara ännu en droppe som hjälper Försvarsmakten att förstå att villkoren för personalen måste förbättras, och inte försämras, om man ska ha kvar sin kompetenta och otroligt lojala personal, säger Lars Fresker.

Den extra medlemsundersökningen genomfördes under december 2016 – januari 2017. 1 400 slumpvis valda medlemmar fick enkäten och svarsfrekvensen var 59 procent. Den ordinarie medlemsundersökningen genomfördes innan sommaren 2016.

Undersökningen finns att ladda ner här.