Försvarsmakten vill sänka dina ersättningar

Publicerad: 2016-04-28

I senaste numret av Försvarets forum förklarar Försvarsmakten sin syn på de pågående avtalsförhandlingarna. Grundtemat är att man vill försämra villkoren för de anställda i Försvarsmakten.

Kokar man ner Försvarsmaktens budskap i senaste numret av Försvarets Forum (nr 2 2016) är det följande: Försvarsmakten har för lite pengar och inte tillräckligt med personal för att genomföra sin verksamhet.

Därför ska alla anställda i Försvarsmakten jobba ännu mera. Försvarsmakten ska kunna anvisa boende vid tjänsteresa utan, eller med lägre, ersättning. Du ska få mindre pengar vid tjänsteresa. Slutligen ska sjömän ha mindre i ersättning.

Kort sagt: Grundläggande för Försvarsmaktens hållning är att man vill få ut mer arbetstid ur personalen och att man vill betala mindre. Men så skriver man inte. Det kallas istället effektiviseringar och anpassningar för att höja den operativa förmågan.

– Jag vill uppmana medlemmar som inte vill få sina ersättningar sänkta att mejla Anders Silwer, på anders.silwer@mil.se, och berätta hur du ser på dina ersättningar och hur du skulle reagera om de minskades. Håll dock en respektfull ton, minns att vi alla ska slåss tillsammans om det läget uppstår, säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets förbundsdirektör.

Risk att spara mer på personalen

Officersförbundet vill också att Försvarsmaktens operativa förmåga ökar. Det säkerhetspolitiska läget kräver det. Redan innan det nationella försvaret åter hamnade i fokus påpekade förbundet den bristande balansen mellan uppgifter och resurser, en obalans som förvärrats av omvärldsutvecklingen. Officersförbundet menar att rätt svar är att satsa på personalen och försvaret genom att tillföra tillräckligt med pengar för krävd verksamhet och bygga en organisation dimensionerad för verksamheten.

– Försvarsmaktens väg innebär en allvarlig säkerhetspolitisk risk. Sämre villkor leder till ökade avhopp. Det är inte avancerade stridsflygplan, ubåtar eller korvetter som försvarar Sverige. Det är personalen som opererar dem som försvarar Sverige. Utan personal har vi inget försvar, säger Peter Löfvendahl.

Det är inte kollektivavtalen som är hindret för Försvarsmaktens verksamhet. Problemet stavas brist på pengar och personal för att lösa uppgiften. Det är ett politiskt problem som Försvarsmakten vill försöka lösa genom att de anställda ska subventionera statens ovilja att betala för sitt försvar.

–Försvarsmakten ska öva på en hög nivå, men utan att ha pengarna eftersom politikerna inte gett tillräckligt. Nu ställs personalens ersättningar mot materielinköp, vilket blir falsk matematik. Den sanna matematiken är enkel. Vill du köra en bil dubbelt så långt går det åt dubbelt så mycket bensin, säger Peter Löfvendahl.

Ta inte våra hundra miljoner

Försvarsmakten delar upp frågan om ersättningar till personalen och förmågan att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Försvarsmakten missar att man inte kan fylla officersprogrammet, att soldater och sjömän inte stannar tillräckligt länge för att systemet ska bli kostnadseffektivt, att man inte lyckas rekrytera tillräckligt med tidvis tjänstgörande. 

– Att minska ersättningarna med 100 miljoner kommer att sänka attraktionskraften och förmågan att behålla personalen. Det slår synnerligen allvarligt mot den operativa förmågan, säger Peter Löfvendahl.