Snart dags för årets Rals

Publicerad: 2015-11-12

Nu närmar sig årets lönerevision, Rals, som den allmänt kallas i Försvarsmakten. Officersförbundets medlemmar får därför en folder med råd i detta nummer av Officerstidningen nummer 5/2015.

Foldern kan även laddas ned här på hemsidan.

Läs foldern! Den knyter ihop processen från medarbetarsamtalet till det lönesättande
samtalet.

Ett av de viktigaste råden är att söka stöd hos din lokala officersförening, samt påminnelsen om att du ska ges rimligt med tid för att tänka över arbetsgivarens lönebud och i samband med detta även kontakta din Officersförening.