Arbetsgivarverket säger upp pensionsavtalet PA03

Publicerad: 2015-11-20

Efter drygt 1,5 års förhandlingar har vår motpart, Arbetsgivarverket, den 22 september sagt upp vårt gemensamma tjänstepensionsavtal, PA03. Vi från den fackliga sidan har fortfarande frågor som inte är lösta och vill fortsätta att förhandla.

Mycket var bra i det hittills framförhandlade avtalsförslag som fanns på bordet i juni men innehållet räckte inte för våra medlemmar. Vi förutsatte därför att förhandlingarna skulle fortsätta som planerat efter sommaren men vid den tidpunkten sa Arbetsgivarverket sig inte ha mandat att fortsätta förhandlingar i flera för oss viktiga frågor. Saco och Seko accepterade det men vi såg fortfarande stora brister.

Oansvarigt att inte förhandla klart

Arbetsgivarverket har under augusti ställt in alla förhandlingstillfällen.
– Vi representerar 100 000 statligt anställda och är den största parten på det statliga området och att inte förhandla klart med oss är oansvarigt. Det är lika oansvarigt av Arbetsgivarverket att säga upp avtalet utan att ha ett nytt avtal för oss att ta ställning till säger Britta Lejon, talesperson för OFR/S,P,O.

Kortsiktigt av Arbetsgivarverket

Det uppsagda pensionsavtalet löper ut den 31 december 2015. Eftersom vi inte vet vad det nya avtalet innehåller idag så kommer vi att börja med att analysera det. Ett framtida pensionsavtal för våra medlemmar behöver innehålla lösningar på flera stora frågor:
– Med ökad livslängd så kommer fler att behöva jobba längre för att bibehålla vår välfärd. Det är kortsiktigt av Arbetsgivarverket att lämna frågan om hur alla ska orka med ett längre arbetsliv helt utan lösning. Detta riskerar statens kompetens och gör att kostnader för anställdas hälsa riskerar att skyfflas över till sjukförsäkringssystemet, fortsätter Britta Lejon.

Oro kring höjd pensionsålder

– Det är oroande om den höjda pensionsåldern för flygledare, flygförare och officerare till 67 år finns kvar i avtalet. Det är i så fall ett ideologiskt ställningstagande som Arbetsgivarverket gör utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser det får. I forskningen finns det stöd för lägre pensionsålder med hänvisning till säkerhetsskäl. Höjd pensionsålder kan innebära risker för allmänhetens flygsäkerhet och det är vi som parter inte beredda att medverka till, avslutar Britta Lejon.
När nu Arbetsgivarverket säger upp tjänstepensionsavtalet så upphör också den principöverenskommelse som vi tecknade i avtalsrörelsen 2013 att gälla.