Hoppa till huvudinnehåll

Debattartiklar

 • Våra medlemmar behöver bättre villkor och löner

  I dag återinvigs Norrlands dragonregemente, K4, i Arvidsjaur. Det är välkommet - försvaret av Sverige behöver stärkas.

 • De försvarspolitiska förhandlingarna havererar på nytt

  Från rörande enighet till tröstlöst sandlådekrig. Så skulle man kunna sammanfatta det senaste årets turer i svensk försvarspolitik.

 • Vem försvarar försvaret?

  För en dryg månad sedan kom så Försvarsberedningens slutrapport, Värnkraft. En bred politisk enighet hade uppnåtts om behovet av att stärka vår försvarsförmåga. Enigheten kom dessvärre på skam, då partierna inte kunde enas kring utfästelser om de ekonomiska ramarna. Hur det blir med de ekonomiska tillskotten i slutändan återstår att se.

 • Det saknas medel för reella satsningar på personalen

  Försvarsberedningens slutrapport är, trots politiskt käbbel på sluttampen, glasklar – Sverige måste rusta upp. Glasklart är också att det kommer att kosta. Men Officersförbundet oroas över att beredningen inte fullt ut bottnar i den mest avgörande frågan – försvarets personalförsörjning, skriver Officersförbundet i ett gästinlägg på Svenska Dagbladets försvars- och utrikespolitiska blogg Säkerhetsrådet.

 • Budgeten - katastrof för Sveriges försvar

  Lars Fresker skriver i dag på Aftonbladet om budgetens konsekvenser för försvaret och förbundets medlemmar. "Det är våra medlemmars arbetsmiljö som kommer att försämras. Det är våra medlemmars möjlighet att göra ett bra jobb som rycks undan och det är våra medlemmars löner, villkor och arbetsförhållanden som kommer att försämras av denna politiska inkompetens. Det är oacceptabelt!"

 • Hur värderas frihet?

  I veckan publicerades en debattartikel signerad Officersförbundet i Mariestads-Tidningen. Vi skriver att det nu är dags för politiken att ta försvarets personalkris på allvar, och att den viktigaste åtgärden är att våra medlemmars löner måste upp till en rimlig nivå.

 • Personalfrågan akilleshäl för ett starkare försvar

  Lars Fresker, om att varken de politiska partierna eller Försvarsmakten verkar inse vad som krävs för en bättre personalförsörjning.

 • Personalfrågan akilleshäl för ett starkare försvar

 • De offrar sitt liv – värderas lägre än etableringsjobb

  Att löner och villkor görs upp mellan arbetsmarknadens parter är bra. Men när det inte finns något att förhandla om, som är fallet för dagens och morgondagens officerare och soldater – då är det dags för politiken att agera.

 • Samtliga förbund inom Sacofederationen: Låt inte populisterna kapa debatten

  Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver samtliga ordförande inom Sacofederationen i ett gemensamt upprop.