Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Chefsnätverk

  Under våren 2018 startar vi upp chefsnätverken för dig som är medlem i Officersförbundet och som är chef med personal-, arbetsgivar- ekonomi- och verksamhetsansvar.

 • Pressmeddelande: Stark Försvarsmakt kräver stabil personalförsörjning

  På söndag inleds Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen, och Officersförbundet finns naturligtvis på plats. Den viktigaste frågan för förbundet att förmedla till övriga deltagare i Sälen är vikten av en stabil personalförsörjning till Försvarsmakten – nu och i framtiden.

 • Dubbla försäkringsaviseringar

  Under december månad kan det verka som att du blir dubbeldebiterad för dina försäkringar.

 • #givaktochbitihop – så jobbar vi vidare

  Officersförbundet och övriga fackliga organisationer inom Försvarsmakten fördjupar nu vårt gemensamma arbete med Försvarsmakten kring hur vi tillsammans skapar en organisation fri från sexuella kränkningar och trakasserier.

 • Information med anledning av det nya pensionsförslaget

  Med anledning av att de sex riksdagspartierna i Pensionsgruppen den 14 december presenterade sitt förslag om reformerat pensionssystem har det inkommit en del frågor till kansliet om vad som gäller för våra medlemmars pensionsvillkor.

 • Lars Fresker omvald till OFRs ordförande

  Lars Fresker har blivit omvald till OFRs ordförande. Lars, som också är ordförande för Officersförbundet, blev ordförande för OFR för fyra år sedan. OFR är en uppdragsstyrd förhandlings-organisation som samlar sexton fackförbund inom offentlig sektor.

 • Pressmeddelande: Officersförbundet nyrekryterar – ökat fokus på kommunikation

  Officersförbundet genomför nu en satsning på att utveckla sitt kommunikationsarbete. Syftet är att ta mer plats i samhällsdebatten och tydligare visa på sina medlemmars unika värde. Förbundet har för första gången tillsatt en renodlad kommunikationschef och kommunikationsavdelningen har fått en rejäl förstärkning och omorganisation.

 • Officersförbundets uttalande med anledning av uppropet #givaktochbitihop

  Många av de vittnesmål som framkommer i uppropet #givaktochbitihop vittnar om ett fullständigt förkastligt beteende och en oacceptabel tystnadskultur. Att detta kunnat inträffa över huvud taget inom Försvarsmakten innebär ett stort misslyckande för det jämställdhets- och likabehandlingsarbete som genomförts inom myndigheten.

 • Frågor och svar med Lars Fresker om förbundsmötet

  Officersförbundets förbundsmöte 2017 är nyligen avslutat. Har du inte riktigt följt med i rapportering om vad det fattades beslut om och hur det kommer påverka dig? Lugn, läs om vad förbundsordförande Lars Fresker har för råd till dig.

 • Tal från förbundsmötet 2017

  Under förra veckan pågick Officersförbundets förbundsmöte där ca 100 ombud från förbundets 32 lokalföreningar samlades och beslutade om Officersförbundets färdriktning för de kommande tre åren. Men inte bara beslut fattades, ett flertal föredrag hölls under inledningsdagen.