Hoppa till huvudinnehåll

Lägesrapport trebefälssystemet

Försvarsmakten har nu påbörjat arbetet med att driva igenom ÖB:s beslut om slutgiltigt införandet av trebefälssystemet. Officersförbundet har därför skickat ut en PM som är riktade till officersföreningarna och som kommer användas på lokal nivå för förhandling vid respektive officersförening och organisationsenhet (OrgE).

ÖB fattade beslut om slutligt införande av trebefälssystemet den 7 maj 2021. Officersförbundet och Försvarsmakten samverkade om beslutsförslaget i oenighet och efter att beslutet fattades påbörjade förbundet en utredning om införandet kan anses felaktig ur ett förvaltnings- eller arbetsrättsligt perspektiv. Förbundets utredning blev klar i slutet av hösten och visade att beslutet inte kan anses rättsligt felaktigt ur ett generellt perspektiv och att det därför inte finns några reella möjligheter för förbundet att driva frågan rättsligt för kollektivet. Det kan dock finnas individuella enskilda fall som förbundet kan driva rättsligt. 

Nu har försvarsgrens- och stridskraftschefernas och Högkvarteret beslutat att driva igenom slutgiltigt införande av trebefälssystemet och Officersförbundet har samverkat i enighet. Det innebär att förbundet har varit eniga med att nämnda chefer har tolkat ÖB:s beslut korrekt och att det avses drivas igenom inom de ramar som satts upp. Samtidigt har förbundet fört fram de viktigaste synpunkterna; att beslutet vid genomdrivande i respektive försvarsgren och stridskraft inte ska krånglas till ytterligare och att det vid varje enskilt fall ska göras en prövning samt att det finns en förhandlingsskyldighet. 

– Vi har hela tiden varit emot tvingande omgalonering, men nu när beslutet har fattats och ska genomföras måste vi arbeta för att det genomförs på rätt sätt. Det finns medlemmar som mår dåligt över det här och det kommer inte bli en enkel väg, men vi behöver ta oss framåt, säger Lars Fresker förbundsordförande Officersförbundet.

Förbundet och kansliet har nu skickat ut en PM Implementering med checklista till officersföreningarna som kommer användas på lokal nivå vid respektive officersförening och OrgE under kommande förhandlingar. Huruvida det kommer att finnas vissa individuella fall att driva rättsligt återstår att se, men det finns beredskap att driva enskilda specifika fall.