Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Använd dina medlemsrabatter hos Officersförbundet

  Som medlem i Officersförbundet har du en rad medlemsrabatter bland annat på kläder och skor hos Outdoorexperten och Länna Sport så glöm inte bort att använda rabatterna!

 • Nytt pensionsavtal klart för statliga tjänstemän

  Statligt anställda kommer att få mer i pension när avsättningen till tjänstepensionen ökar med upp till 1,5 procent. Dessutom kommer statstjänstemännen att tjäna in till pensionen ända tills man slutar att arbeta vid 69 års ålder. Det är resultatet av förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

 • Stora förändringar i villkoren för yrkesofficerspension

  Under våren har förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och de statliga fackförbunden inklusive Officersförbundet pågått. Resultatet är stora förändringar i villkoren för tjänstepensionen hos statligt anställda som innebär bland annat att det kommer finnas möjlighet att frivilligt och efter överenskommelse med arbetsgivaren att förskjuta den så kallade yrkesofficerspensionen.

 • Så väljs förbundsstyrelsen

  Förberedelserna inför Förbundsmötet i november pågår för fullt. Förbundets valberedning har en av de viktigaste uppgifterna nämligen att ta fram ett slutligt förslag på kandidater till förbundsstyrelsen.

 • Så styr förbundsstyrelsen Officersförbundet

  I november kommer Officersförbundet att ha Förbundsmöte. Det är på mötet som förbundet väljer förbundsstyrelse som ska arbeta i mötets anda de kommande tre åren. För första gången på 22 år ska mötet välja en ny förbundsordförande.

 • Förberedelser inför tvist med Försvarsmakten pågår

  Officersförbundet har påkallat tvisteförhandling med Försvarsmakten. Drygt 400 berörda medlemmarna ska nu besluta om de vill driva sina ärenden vidare.

 • FM Vind-resultatet: "Risk att det är en nedåtgående spiral”

  Den senaste FM Vind visar att arbetsbelastningen har ökat för personalen i Försvarsmakten. De tre skyddsombuden för marinen, armén och flygvapnet är inte förvånade över resultatet.

 • 57 000 kr i skadestånd till medlemmar efter avslutade tvister under hösten

  Under hösten har Officersförbundet avslutat 8 tvister med Försvarsmakten. Resultatet är 45 000 kronor i skadestånd till Officersförbundet och 57 500 kr i skadestånd till medlemmar. Totalt under 2022 har medlemmar fått 380 315 kronor i ersättning och Officersförbundet 259 000 kr i skadestånd. 41 tvister är ännu inte lösta.

 • Officersförbundet påkallar tvisteförhandling

  Officersförbundet påkallar tvisteförhandling med Försvarsmakten. Tvisten handlar om det slutgiltiga införandet av trebefälssystemet och om de beslut där förhandlingarna mellan officersföreningarna och C OrgE slutat i oenighet.

 • Välkommen på lunch och samtal om aktuella frågor med förbundet under marinstridsdagarna!

  I samband med marinstridsdagarna i Karlskrona bjuder Officersförbundet in till lunch med förbundsordförande Lars Fresker som pratar om aktuella frågor.