Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Chefer är också arbetstagare

  Arbetsförhållanden för chefer på högre nivå inom Försvarsmakten regleras av det så kallade chefsavtalet. Då detta chefsavtal under längre tid varit föremål för diskussion och oenighet mellan parterna vill Officersförbundet förtydliga sin syn på vad som gäller för chefers möjlighet till ersättning utöver grundlön.

 • Förändringar i regler för tjänsteresor

  Ersättningar och andra regler vid exempelvis tjänsteresor och boende regleras i det så kallade rörlighetsavtalet. Efter en partsgemensam utvärdering av det avtal som tecknades 2018 har nu ett antal förändringar genomförts. Avtalet börjar gälla 1 februari 2020. Här följer en beskrivning av de viktigaste.

 • Nytt avtal klart för reservofficerare

  Efter utdragna förhandlingar undertecknades häromdagen ett nytt kollektivavtal för reservofficerarna. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020.

 • Officersförbundet på Rikskonferensen 2020

  Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen genomförs 12-14 januari. Konferensen är Sveriges största mötesplats för samtal och debatt om försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Officersförbundet, Sveriges största fackförbund på det försvarspolitiska området, finns naturligtvis på plats.

 • Celebert besök på OF Ä:s höstmöte

  I mitten av november höll OF Ä sitt årliga höstmöte. Mötet toppades med besök och föredrag av MSB:s generaldirektör Dan Eliasson. Här följer ett referat av Dan Eliassons föredrag.

 • Pressmeddelande: Försvarets tillväxt kräver satsning på personalen

  I dag överlämnas Försvarsmaktens analys av Försvarsberedningens slutrapport, Värnkraft. Försvarsmakten missar återigen tillfället att för politiken uttrycka det skriande behovet av reella personalsatsningar.

 • Officerares pensionsålder påverkas inte av nytt riksdagsbeslut

  Riksdagen sade i går ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder.

 • Juristförsäkring – bra komplement till din gruppförsäkring

  Vet du egentligen vad som gäller om du flyttar ihop, gifter dig, startar företag eller hamnar i en tvist? Juridik kan vara knivigt. Därför kan nu Officersförbundet i samarbete med Folksam erbjuda en specifik juristförsäkring som ger en bra täckning för alla de juridiska frågor som kan dyka upp i privatlivet.

 • Ny löneöverenskommelse ger utökade lönemedel för 2019

  Försvarsmakten och Officersförbundet har kommit överens om att mer pengar än tidigare beslutat kommer att avsättas vid lönerevisionen 2019.

 • Försvarets finansiering säkrad – men hur blir det med personalen?

  Nästa år ska riksdagen fatta försvarsbeslutet för åren 2021-2025. Men redan häromveckan stod det klart att försvarets finansiering fram till 2025 kommer att gå i linje med Försvarsberedningens förslag på utökade försvarsanslag. Detta efter en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.