Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Trygghetsavtalet inom staten är i hamn

  Förbunden inom OFR/S,P,O och Arbetsgivarverket är nu överens om hur Trygghetsöverenskommelsen ska utformas inom staten. Uppgörelsen innebär att anställda i statlig sektor får likvärdiga möjligheter för studier som tidigare avtalats i privat sektor, att anställningstryggheten i LAS anpassas efter förhållanden i staten, samt att möjligheterna att visstidsanställa begränsas.

 • Nya löner för GSS/K i marinen riskerar att stoppas

  Under våren har förbanden i marinen diskuterat med officersföreningarna lokalt om att höja lönerna för GSS/K. Det här för att förbanden ska kunna behålla duktiga individer och därmed undvika problem med att lösa sina tilldelade uppgifter. Och lagom till midsommar fick ett hundratal sjömän sina nya, högre löner utbetalda. Men lyckan kan bli kortvarig eftersom Försvarsmaktens högkvarter överväger att köra över förbandscheferna och stoppa de nya lönerna.

 • Förhandling av nytt kollektivavtal för GSS/K pågår

  Officersförbundet och Försvarsmakten har påbörjat förhandling av ett nytt kollektivavtal för GSS/K. Förhoppningen är att det nya avtalet ska vara klart till hösten, men om partnerna inte når målet kommer nuvarande avtal att sägas upp.

 • Förbundsordförande Lars Fresker kommenterar det aktuella läget

  På vår Youtube-kanal kan du se Officersförbundets förbundsordförande Lars Fresker prata om det aktuellt läget. Om att arbetet med Rals är i gång. Det kokar i leden kring de låga lönerna men samtidigt har Officersförbundet fått draghjälp från oväntat håll.

 • Förbundsordförande Lars Fresker kommenterar det aktuella läget

  Evakueringen i Afghanistan, nya förband, Rals och trebefälssystemet.

 • Missnöje bland stridspiloter

  Officerstidningen har i två nyligen publicerade artiklar berättat om hur ett antal stridspiloter har ansökt om tjänstledighet på grund av missnöje med bland annat karriärsutveckling och rådande lönestruktur, enligt uppgifter till Officerstidningen.

 • Officersförbundet välkomnar beslutet att Sverige ska söka medlemskap i Nato

  Det är bra för Sveriges säkerhet och för Försvarsmakten. Det ger också utvecklingsmöjligheter för våra medlemmar.

 • "Förbundet utbildar och stöttar alla skyddsombud"

  Officersförbundets ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor ger svar på hur förbundet arbetar med dessa och vad du kan göra om du vill engagera dig.

 • "Arbetsmiljöarbete
  kräver tålamod"

  Alla vill trivas och må bra på jobbet, men det är inte ovanligt med arbetsmiljöproblem såsom hög arbetsbelastning, samarbetssvårigheter med en kollega eller utrustning som krånglar. Utöver att prata med sin chef om problemen kan man också få stöd av sitt skyddsombud.

 • Förtydligande efter inslag om officersbrist

  På fredagskvällen sändes ett inslag i SVT där Officersförbundets ordförande Lars Fresker talade om officersbristen. På sättet inslaget påannonserades och framförallt rubriksattes på SVT:s webb kunde det tolkas som om Lars Fresker och Officersförbundet var emot ett Nato-medlemskap eftersom det kan leda till ytterligare officersbrist. Men det är fel.