Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Problem med pensionsberäkning för yrkesofficerare

  Som yrkesofficer med pensionsålder 61 år är det i dagsläget svårt att göra en korrekt pensionsberäkning via verktyget minPension.se eller hos Pensionsmyndigheten. Här kan du läsa vad som gäller för att det ska bli rätt.

 • Förbundet träffade personaldirektören

  Officersförbundet beräknar att det krävs minst 325 miljoner kronor per år i särskilda satsningar för att justera den militära personalens löner till en rimlig nivå. Förra veckan ville Försvarsmaktens personaldirektör höra hur vi räknar.

 • Mediafokus på personal- och lönefrågor

  Under årets försvarspolitiska Rikskonferens i Sälen valde många medier att lyfta Försvarsmaktens personalkris och en av dess grundorsaker – det alltför låga löneläget för militär personal.

 • Officersförbundet åker till Sälen

  På söndag drar årets Rikskonferens i Sälen igång. Officersförbundet finns i vanlig ordning på plats för att representera sina medlemmar i den försvarspolitiska diskussionen.

 • Officersförbundet söker ombudsman med fokus på arbetsmiljö

  Nu är vi på jakt efter vi dig vars hjärta klappar extra hårt för den militära personalens arbetsmiljö och anställningsvillkor.

 • Försvarsmakten backar om flygförarlöner

  Efter att Officersförbundet påtalat orimligheten i att Försvarsmakten beslutat om att sänka ingångslönen för ett antal nyutexaminerade flygförare med 5 000 kronor, ändrar nu arbetsgivaren sitt beslut.

 • Försvarsmaktens nya löner för flygförare en oönskad julklapp

  När övergångsregler i hittills gällande avtal för flygförare nu upphör har Försvarsmakten valt att sänka ingångslönen för flygförare med 5 000 kronor.

 • Medlemsundersökning 2018 – Så här tycker ni!

  60 procent av er som läser det här är nöjda med ert medlemskap och känner förtroende för Officersförbundet. Endast 12 procent är det inte. Detta är några av många insikter som gavs i årets medlemsundersökning.

 • Budgeten - katastrof för Sveriges försvar

  Lars Fresker skriver i dag på Aftonbladet om budgetens konsekvenser för försvaret och förbundets medlemmar. "Det är våra medlemmars arbetsmiljö som kommer att försämras. Det är våra medlemmars möjlighet att göra ett bra jobb som rycks undan och det är våra medlemmars löner, villkor och arbetsförhållanden som kommer att försämras av denna politiska inkompetens. Det är oacceptabelt!"

 • Se över din jourregistrering

  På grund av uppsättningen i Prio kommer ett flertal medlemmar att behöva ändra sin tidrapportering för att få rätt ersättning vid jourtjänstgöring. Följande information har gått ut från Försvarsmakten till berörda medlemmar. Vi uppmanar alla som kan vara berörda att ta del av informationen, då detta sätt att registrera jour i Prio gäller tillsvidare.