Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Det saknas medel för reella satsningar på personalen

  Försvarsberedningens slutrapport är, trots politiskt käbbel på sluttampen, glasklar – Sverige måste rusta upp. Glasklart är också att det kommer att kosta. Men Officersförbundet oroas över att beredningen inte fullt ut bottnar i den mest avgörande frågan – försvarets personalförsörjning, skriver Officersförbundet i ett gästinlägg på Svenska Dagbladets försvars- och utrikespolitiska blogg Säkerhetsrådet.

 • Utan människor inget försvar – försvara försvaret!

  Sveriges försvar består av människor. Människor som förväntas offra mycket - i värsta fall sina liv - i försvaret av vårt land. Oftast till en lön som inte är i närheten av att motsvara deras insats. För att ändra på det lanserar vi i dag kampanjen #försvaraförsvaret.

 • Välkomna satsningar – men glöm inte personalen!

  - Officersförbundet kommenterar Försvarsberedningens slutrapport

 • Våra medlemmar är inte brickor i det politiska spelet!

  Försvarsberedningen ser ut att falla. Att den breda politiska enigheten bakom beredningens slutrapport nu tycks gå om intet är oerhört olyckligt. Sveriges försvar, och våra medlemmar, är för viktiga för att användas till politisk kohandel. Det säger Lars Fresker, förbundsordförande för Officersförbundet, efter dagens besked.

 • Var femte militär vågar inte klaga på lönen

  Det finns ett utbrett missnöje med löneläget bland Officersförbundets medlemmar och många har gett upp försöken att påverka lönen. Nästan var femte medlem uppger att de inte vågar klaga på sin lön.

 • Dubbel löneutbetalning på grund av tekniskt fel

  På grund av ett tekniskt fel hos Swedbank har anställda inom Försvarsmakten fått dubbla löneutbetalningar idag, 25 april 2019.

 • Politiker avvisar personalsatsningar

  Riksdagen röstade i går om de förslag som kommit in under året rörande Försvarsmaktens personalförsörjning. Alla förslag om satsningar på personalen röstades ner.

 • Officerstidningen i ny skepnad

  Officersförbundets medlemstidning Officerstidningen har under hösten genomgått en total renovering formmässigt och nyligen släpptes det första numret av tidningen i dess nya skepnad.

 • Officersförbundet uppmärksammas i EU-parlamentet

  Den 6 mars befann sig Officersförbundet i Bryssel och Europaparlamentet för att diskutera bland annat kvinnors roll inom det militära yrket.

 • Försvarsmakten missar personalfrågan – igen

  Försvarsmakten lämnade i dag, den 28 februari, över sitt budgetunderlag för kommande år till regeringen. Officersförbundet kan inte annat än beklaga att myndigheten trots budgetökningar – återigen – blundar för det faktum att även personal kostar pengar. Utan rejäla satsningar på den militära personalens löner kommer målsättningen att stärka försvaret och den operativa effekten de kommande åren att bli mycket svår att uppnå.