Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Vinnaren i skyddsombudstävlingen utsedd!

  Vinnaren i Skyddsombudstävlingen är utsedd. Stefan Andersson, utbildningsbefäl och nytt skyddsombud på Helikopterflottiljen i Linköping, är den som tillsammans med en vän får en helg på Summerburst i Stockholm.

 • Svara på valberedningens första remiss senast 12 maj

  Nu är det dags att ta ställning till valberedningens första förslag. Den 20 mars skickade valberedningen ut sin första remiss med förslag på förbundsstyrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsperiod.

 • Kampanjerbjudande om sjukvårdsförsäkring

  Du som är medlem i Officersförbundet kan nu få en av marknadens bästa sjukvårdsförsäkringar till ett mycket bra pris.

 • Samtliga officerare förhandlar nu tillsammans

  Sveriges officerare – yrkes- och reservofficerare – går nu samman i en förhandlingsorganisation. Det kommer att ge oss en starkare position när det gäller att tillvarata den militära personalens intressen och behov.

 • Svara på enkät om lönerevision

  Sista chansen att besvara årets lönerevisionsenkät är 19 april. Officersförbundet uppmanar medlemmar att göra det.

 • Pressmeddelande: Nya avtal klara för Försvarsmakten

  Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om nya avtal för ersättningar till Försvarsmaktens cirka 30 000 anställda. Avtalen ökar Försvarsmaktens tillgänglighet och ger personalen rimligare villkor. (2017-04-10.)

 • Nytt arbetstidsavtal löser frågan om nationell verksamhet

  Idag publicerar Officersförbundet och Försvarsmakten de nya avtalen. Den största nyheten i det nya arbetstidsavtalet är ”försvarsmaktsdygnet” som ersätter övningsdygnet och löser den nationella insatsproblematiken.

 • Nytt rörlighetsavtal bibehåller pendling och ökar restidsersättning

  Det nya rörlighetsavtalet bibehåller nuvarande pendlingsförmåner och ökar ersättningen vid restid. Förrättningstillägget slopas dock.

 • Nya avtal klara!

  Officersförbundet och Försvarsmakten har idag slutit två nya avtal. De nya avtalen kommer bland annat att lösa dagens skiljande uppfattningar kring ”insatsarbetstid” och stöd till samhället. Avtalen kommer att träda i kraft första januari 2018.

 • Nya avtal publiceras 10 april

  Avtalen är nu undertecknade. De kommer att publiceras på Officersförbundets hemsida och Emilia på måndag den 10 april.