Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Ny ersättning har avtalats

  Under våren har Officersförbundet och Försvarsmakten diskuterat frågan om hantering av viss typ av skyddsvärd materiel under tjänsteresa. Nu har parterna kommit överens.

 • Biträdande förhandlingschef, vikariat

  Vi söker nu till vårt team Förhandling och samverkan en vikarie för vår biträdande förhandlingschef.

 • Grattis till examen!

  Du som tagit examen nu i juni byter automatiskt medlemskategori från student till yrkesverksam.

 • Oro bland personalen
  efter beslutet om trebefälssystemet

  Oron i kölvattnet efter överbefälhavarens beslut om slutligt införande av trebefälsystemet fortsätter. Officersförbundet har dagligen kontakt med både föreningar och enskilda medlemmar som vittnar om spänningar mellan personalkategorier, personal som mår dåligt och förbandschefer som saknar relevant information från högre chef.

 • Avtals- och utbildningskonferens flyttad till november

  Avtals- och utbildningskonferensen som skulle genomförts 31 aug – 1 sep flyttas till november på grund av Covid-19 och osäkerheten kring antalet människor som får samlas.

 • Beslut om nya insatstillägg

  Årlig översyn av gällande insatstillägg är nu genomförd. De nya insatstilläggen gäller från den 1 augusti 2021.

 • Ny film: Förbundsordförande Lars Fresker om ÖBs beslut

  I en film på Officersförbundets kanal på Youtube kommenterar nu förbundsordförande Lars Fresker medlemmarnas reaktioner på överbefälhavarens beslut om obligatorisk omgalonering av officerare ur NBO-systemet.

 • Johan Hansson ny förbundsdirektör

  I september får Officersförbundet en ny förbundsdirektör. Han heter Johan Hansson och jobbar i dag som stabschef på förbandet Högkvarteret.

 • ÖB bortsåg från Officersförbundets råd

  Under fredagen fattade ÖB beslut om tvingande omgalonering från officer till specialistofficer för löjtnanter och kaptener som är utbildade i NBO-systemet. Officersförbundet hade gett honom rådet att det skulle vara fortsatt frivilligt och när frågan formellt samverkades tidigare i veckan förklarade sig samtliga arbetstagarorganisationer oeniga.

 • Trebefälssystemet: Samverkan avslutad i oenighet

  På onsdagseftermiddagen genomfördes den formella samverkan med Försvarsmakten angående slutligt införande av trebefälssystemet. Samverkan avslutades i oenighet.