Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Pressmeddelande: Försvarets tillväxt kräver satsning på personalen

  I dag överlämnas Försvarsmaktens analys av Försvarsberedningens slutrapport, Värnkraft. Försvarsmakten missar återigen tillfället att för politiken uttrycka det skriande behovet av reella personalsatsningar.

 • Officerares pensionsålder påverkas inte av nytt riksdagsbeslut

  Riksdagen sade i går ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder.

 • Juristförsäkring – bra komplement till din gruppförsäkring

  Vet du egentligen vad som gäller om du flyttar ihop, gifter dig, startar företag eller hamnar i en tvist? Juridik kan vara knivigt. Därför kan nu Officersförbundet i samarbete med Folksam erbjuda en specifik juristförsäkring som ger en bra täckning för alla de juridiska frågor som kan dyka upp i privatlivet.

 • Ny löneöverenskommelse ger utökade lönemedel för 2019

  Försvarsmakten och Officersförbundet har kommit överens om att mer pengar än tidigare beslutat kommer att avsättas vid lönerevisionen 2019.

 • Försvarets finansiering säkrad – men hur blir det med personalen?

  Nästa år ska riksdagen fatta försvarsbeslutet för åren 2021-2025. Men redan häromveckan stod det klart att försvarets finansiering fram till 2025 kommer att gå i linje med Försvarsberedningens förslag på utökade försvarsanslag. Detta efter en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

 • Fakturastrul i juli

  På grund av felaktig fakturakörning i juli har de medlemmar som betalar sin avgift via e-faktura i stället fått pappersfakturor. För de som betalar via pappersfaktura innebar felet att fakturorna anlände väldigt sent. Läs här om vad som gäller för de som drabbats av strulet.

 • Personalförsörjning i fokus - Almedalen 2019

  Den 3 juli genomfördes Officersförbundets seminarium i Almedalen. Fokus var personalförsörjning och samtliga paneldeltagare var eniga om att personalfrågan behöver prioriteras i kommande arbete om Försvarsmakten ska kunna växa.

 • Vem försvarar försvaret?

  För en dryg månad sedan kom så Försvarsberedningens slutrapport, Värnkraft. En bred politisk enighet hade uppnåtts om behovet av att stärka vår försvarsförmåga. Enigheten kom dessvärre på skam, då partierna inte kunde enas kring utfästelser om de ekonomiska ramarna. Hur det blir med de ekonomiska tillskotten i slutändan återstår att se.

 • 19 500 ny lägstalön för GSS

  ”Ralsförhandlingar” för avtalsperiodens tredje och sista år är nu avslutade på Försvarsmaktsnivå. Den överenskommelse som parterna slutit innebär bland annat att ingångslönen för GSS höjs till 19 500 kronor.

 • Förbundet i Almedalen 2019

  Vid årets politikervecka i Visby finns Officersförbundet naturligtvis på plats för att diskutera den militära personalens villkor och löner med våra beslutsfattare. I år samarbetar vi även med en rad andra organisationer för att lyfta försvars- och säkerhetsfrågorna.