Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Förhandlingar om nytt chefsavtal inledda

  De första samtalen mellan parterna har nu inletts om tecknandet av nytt chefsavtal.

 • Avtalsrörelsen skjuts upp

  Parterna på det statliga avtalsområdet har enats om att skjuta upp, prolongera, avtalsrörelsen i två månader. Detta som en anpassning till omvärldsläget och situationen på övriga avtalsområden.

 • Ny lönestruktur i Försvarsmakten

  Häromveckan beslutades om en ny lönestruktur för Försvarsmakten. Den nya strukturen innebär att parterna på förbandsnivå nu ska jobba gemensamt med den egna lönebilden.

 • Utökad övertid

  Parterna på det statliga avtalsområdet har, till följd av Coronakrisen, kommit överens om att ge möjlighet till utökat uttag av övertid.

 • Nytt avtal om lokala omställningsmedel

  Den 1 april trädde Försvarsmaktens avtal om lokala omställningsmedel (LOM) i kraft. LOM är partsgemensamma medel som kan nyttjas för utbildning och omställning.

 • Förbundet säger upp chefsavtal

  Vid månadsskiftet sade Officersförbundet upp Försvarsmaktens chefsavtal. Avtalet uppfattas som otydligt och leder till att förbundets chefsmedlemmar felaktigt inte tror sig vara berättigade till ersättningar och tillägg de faktiskt ska ha.

 • Inställd – Arbetsmiljörätt för chefer

  På grund av rådande läge har Officersförbundet beslutat att ställa in kursen ”Arbetsmiljörätt för chefer”, som skulle ha hållits den 7 maj.

 • Ordföranden kommenterar Coronautbrottet

 • Med anledning av pågående Corona-utbrott

  Officersförbundet får nu många frågor om hur man som anställd i Försvarsmakten eller närstående myndighet lämpligast bör agera med hänsyn till spridningen av Coronaviruset och sjukdomen Covid-19.

 • Debatt: Det fackliga arbetet är ytterst en demokratisk rättighet

  Politikers angrepp på fackliga förtroendevalda är oacceptabelt. Lars Fresker och Officersförbundet protesterar tillsammans med 20 andra Sacoförbund mot agerandet från kommunpolitiker i Hörby. Här är hela debattinlägget som publicerades i Aftonbladet den 2 mars.