Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

 • Antagen till officersutbildning? Grattis!

  Är du medlem i Officersförbundet och ska påbörja officersutbildning (OP eller SOU) till hösten? Läs det här.

 • Medlemmarna har talat – orimliga löner

  Under våren har Officersförbundet genomfört sin återkommande medlemsundersökning. Över 1 000 medlemmar har svarat på förbundets enkät och en sak står klar – löneläget är fortsatt Försvarsmaktens tveklöst största utmaning när det kommer till personalförsörjningen, både idag och i framtiden.

 • Försvarspolitiskt haveri svek mot försvarsanställda

  Riksdagens oförmåga att enas i försvarspolitiken är oacceptabel. Den omintetgör inte bara möjligheten för våra medlemmar att göra ett bra jobb, utan riskerar i förlängningen även Sveriges säkerhetspolitiska trovärdighet. Det skriver ordförandena i Officersförbundet och Försvarsförbundet i dag i en gemensam debattartikel.

 • Förhandlingar om nytt chefsavtal inledda

  De första samtalen mellan parterna har nu inletts om tecknandet av nytt chefsavtal.

 • Avtalsrörelsen skjuts upp

  Parterna på det statliga avtalsområdet har enats om att skjuta upp, prolongera, avtalsrörelsen i två månader. Detta som en anpassning till omvärldsläget och situationen på övriga avtalsområden.

 • Ny lönestruktur i Försvarsmakten

  Häromveckan beslutades om en ny lönestruktur för Försvarsmakten. Den nya strukturen innebär att parterna på förbandsnivå nu ska jobba gemensamt med den egna lönebilden.

 • Utökad övertid

  Parterna på det statliga avtalsområdet har, till följd av Coronakrisen, kommit överens om att ge möjlighet till utökat uttag av övertid.

 • Nytt avtal om lokala omställningsmedel

  Den 1 april trädde Försvarsmaktens avtal om lokala omställningsmedel (LOM) i kraft. LOM är partsgemensamma medel som kan nyttjas för utbildning och omställning.

 • Förbundet säger upp chefsavtal

  Vid månadsskiftet sade Officersförbundet upp Försvarsmaktens chefsavtal. Avtalet uppfattas som otydligt och leder till att förbundets chefsmedlemmar felaktigt inte tror sig vara berättigade till ersättningar och tillägg de faktiskt ska ha.

 • Inställd – Arbetsmiljörätt för chefer

  På grund av rådande läge har Officersförbundet beslutat att ställa in kursen ”Arbetsmiljörätt för chefer”, som skulle ha hållits den 7 maj.