Hoppa till huvudinnehåll

Bli studerandemedlem i Officersförbundet

Du som studerar till yrkesofficers erbjuds medlemskap i Officersförbundet för bara 100 kronor under hela studieperioden.

Det finns många bra anledningar till att bli studerandemedlem i Officersförbundet. Några av dem hittar du här nedan. 

Du får ett värdefullt försäkringsskydd som räcker under hela studietiden. Försäkringsskyddet under din tid som kadett kan du läsa mer om här

Officersförbundets studentråd

Stöd och råd i frågor som rör förhållanden på skolan eller på ditt förband. 

Rådet är i första hand till för att verka för attraktiva villkor för kadetter och senare i den efterföljande anställningen som officer. Officersförbundet kan också ge dig råd inför din kommande anställning. 

Officerstidningen. Dina frågor - Ditt forum 

Följ debatten, ta del av nyheter och få tips och råd om vad facket kan hjälpa dig med i olika sammanhang. Följ andra medlemmars vardag och läs om hur Officerstidningen ställer politiker och beslutsfattare mot väggen.

Är du redan anställd, men studerar till officer?

Du som redan har en anställning i Försvarsmakten och är tjänstledig för att studera till officer kan få sänkt medlemsavgift, läs mer om villkor och avgifter här.

Kadettkurs

Läs mer om vår kadettkurs